Dle doporučení komise pro posouzení a vyhodnocení nabídek ve výběrovém řízení se jím stala brněnská společnost OHL ŽS, která dům postaví za 72.5 milionu bez daně.

"Uvedené rozhodnutí učinila rada města na základě závěrů komise, kdy ekonomicky nejvýhodnější nabídkou byla vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou uvedeného účastníka," potvrdil starosta města Martin Doležal.
Komise po posouzení konstatovala, že nabídka vybraného účastníka splnila veškeré zákonné požadavky i požadavky zadavatele a podmínky účasti v řízení a tedy její cena není brána jako mimořádně nízká.

Pokud nebude proti tomuto rozhodnutí podána námitka či podán návrh na přezkoumání postupu zadavatele, uzavře vedení města s firmou OHL ŽS smlouvu o dílo. Zastupitelé ji budou na svém mimořádném zasedání schvalovat 29. června. V případě, že dojde k uzavření smlouvy v předpokládaném termínu 11. července, mohla by se stavba domu na konci července rozjet. Stavebník na ni dostane 19 měsíců.