„Realizaci předpokládáme my i poskytovatel dotace – Státní fond dopravní infrastruktury – příští rok,“ uvedl vedoucí odboru investic a strukturálních fondů Karel Hotový, podle něhož je získání dotace dobrá zpráva pro všechny cyklisty i chodce.

Tzv. neuznatelné náklady, kterých se dotace netýká, tvoří altán, sadové úpravy, přeložky. Předpokladem je, že vysoutěžená cena stavebního díla by se mohla pohybovat kolem 7 milionů korun.

Stezka začne v Radimovicích a skončí u parkoviště na Větrovech. Bude měřit 801 metrů v šířce 2 metry. „Stezka odvede cyklisty ze silnice Větrovy - Lom a uzavře hezký rekreační okruh z Tábora přes Horky, Větrovy Radimovice, Pracov, Sezimovo Ústí a kolem Komory zpět do Tábora,“ míní Karel Hotový, který vykonává čestnou funkci městského cyklokoordinátora.

Vybudování stezky je i velkým přáním obce Radimovice.