close Logo Deník na návštěvě. info Zdroj: Deník zoom_in Logo Deník na návštěvě.

„Opravili jsme také kapličku v místní části Lažany a fasádu obecního úřadu,“ upřesnil starosta Jan Fišer.

Obec sama provozuje pět vodovodů a stejný počet kanalizačních soustav. „Loni se nám povedlo zrealizovat projektovou přípravu na čistírnu odpadních vod a kanalizační sběrače a nechali jsme zpracovat projekt na rekonstrukci obecního rybníka v místní části Hroby,“ popsal starosta. Pro letošní rok má obec připravenou rekonstrukci rybníka. „Požádali jsme o dotaci z ministerstva zemědělství. Zatím ale ještě nemáme potřebné rozhodnutí o přidělení peněz,“ uvedl Jan Fišer.

Radenínští také chtějí postavit novou čističku odpadních vod. „Pokud vše dobře dopadne, rádi bychom na podzim začali se stavbou,“ potvrdil starosta. Obec hospodaří na zhruba 170 hektarech lesa, loni proto pořídila nový traktor.

„Bohužel kůrovcová kalamita se silně podepsala na všech porostech. Loni jsme vytěžili pět tisíc kubíků dřeva a čeká nás úklid ploch a jejich opětovné zalesnění. Pokud se nepodaří získat dotace na tyto práce, bude to při cenách dřeva značně zatěžovat rozpočet,“ uzavřel starosta s dovětkem, že ten se ale oproti loňskému roku výrazně ztenčil.