Nabízíme vám unikátní možnost nahlédnout do téměř sto let starého rukopisu mladovožického rodáka, historika a spisovatele Richarda Hrdličky. Text se dostal šťastnou souhrou osudu do rukou vedení města, které chce ještě letos podle něj vydat knihu. Ještě před jejím vydáním se ale můžete i vy prostřednictvím pravidelného seriálu Táborského deníku seznámit s historií mladovožických domů a domků, tak jak ji popsal na začátku minulého století Richard Hrdlička (1868 – 1967).

Číslo nové 10, staré 250, josefínské nedohledáno:
Všechny domky v těchto místech, kde se říkávalo „pod kopcem“, jsou z novější doby a byly purkrechtní, tj. příslušely pod pravomoc (jurisdikci) vrchnosti a náležely k tak zvanému „zámeckému okršku“.
Poblíž místa, kde domek č. 10 stojí, bývala panská střelnice, o níž nalezl jsem zprávu z r. 1807 kde poznamenáno, že „budova střelnice omítnuta a vybílena.“

O vystavení domku dovídáme se z tohoto zápisu. Dle vrchnostenského dekretu ze dne 22. října 1823 povolilo se Frant. Ripplovi, puškaři, sobě na svůj náklad domek pod hradem na panském místě nedaleko střelnice vystaviti a když on takový vystavěl, jemu v ceně 100 zl. stř. k dědičnému a svobodnému užívání do vlastnictví se odevzdává a připisuje, kterážto cena – když Fr. Rippl sám náklad vedl – se jemu jako zaplacenost kvitiruju. Jeho povinností je: Jen panské pivo, když najme nebo koupí 4 strychy pole. Zápis o domku proveden byl 4.srpna 1830. Přitom připomínají se synové Augustin a Jan.

Maje obydlí blízko střelnice, měl puškař Rippl pochyby také dohled a službu při střelbě do terče. Dne 4. července 1838 zemřela manželka Fr. Rippla Marie a jako sirotci jmenují se r. 1846 Jan, 16letý, učeň puškařský, Václav jedenáctiletý a dcera Marie třináctiletá.
V konskripčním archu vyznačeni obyvatelé domu takto: Frant. Rippl, puškař, manž. Anna, zkouš. porodní asistentka, syn Jan, Gustav zahradník, dcery Anna, Juliana.

Bydlívali zde také: Gaudentius Matějka, svobodný praktikant purkrabského úřadu ze Staré Huti u Lukavce a Marie Laštovičková, chůva z Nového Knína.
Když r. 1852 došlo k vyvazení pozemků, osvobozen byl také tento domek od dosavadních závazků a sice: zrušena břemena bez náhrady jako u domku č. 9, jen místo roboty zrušuje se reluice za ni 2 zl. 20 kr., dohromady 2 zl. 4 kr. stř., od toho se odčítá 3. díl na daně atd. částkou 41 ½ kr., takže bude vlastník domu ročně platiti a jako náhradní listinu zaplatí 27 zl. 30 kr. jednou pro vždy.

Přiřknutím c. k. okresního úřadu jako soudu v Ml. Vožici ze dne 21. července 1862 stal se Josef Nájemník vlastníkem domku č. 10 v ceně 340 zl. rak. č. a r. 1865 prodal jej Matěji Hlavničkovi, Antonii za 300 zl. r. č.

Od Hlavničky koupil domek r. 1885 obchodník D. K. Schättinger, ale hned jej zase prodal Karlu Mikšíkovi, který držel domek až do roku 1918, kdy koupil jej Jan Jech a od něho téhož roku Frant. Mikšík s manželkou Emanuelou.
R. 1923 dostal se domek koupí Josefu Mikšíkovi a r. 1924 získala polovici Anna Mikšíková.