Jak vysvětlil zástupce tiskového mluvčího Státní veterinární správy Petr Majer, samotný úhyn jedince v chovu nemusí být ukazatelem ptačí chřipky, k úhynům jedinců v chovech z nejrůznějších důvodů běžně dochází. „Pokud se vysoce patogenní ptačí chřipka v chovu objeví, dochází však zpravidla k rychlému hynutí většího množství ptáků,“ upřesnil.

POKLES SNÁŠKY I PRŮJEM

Vše o ptačí chřipce
na jihu Čech najdete ZDE.

Klinické příznaky jsou velmi variabilní, závislé na faktorech virulence, druhu postižených ptáků, věku i pohlaví. „U nosnic se objevuje pokles snášky a poruchy skořápek vajec. Mohou se objevovat krváceniny na lalůčcích a hřebíncích. Ptáci mohou trpět vodnatým průjmem a vysokou žíznivostí. Nemocní ptáci projevují nechuť k pohybu, v semikomatózním stavu stáčí hlavu na záda,“ vysvětlil Petr Majer.

Pokud tedy k podobnému hromadnému hynutí drůbeže v chovu začne docházet či chovatel pozoruje popsané klinické příznaky, je třeba kontaktovat místně příslušnou krajskou veterinární správu a tyto okolnosti ohlásit. Místně příslušný úřední veterinární lékař posléze zhodnotí okolnosti a rozhodne o případném odběru vzorků v chovu a jejich vyšetření na ptačí chřipku.

VŠICHNI PTÁCI BEZ VÝJIMEK

K nákaze jsou vnímaví, tedy i ohroženi touto nákazou všichni ptáci. „Pokud jde o obecná preventivní opatření proti zavlečení nákazy do chovu, jedná se především o zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky,“ dodal ředitel Krajské veterinární správy František Kouba.

V současné době veterinární inspektoři ve spolupráci s místním obecním úřadem kontrolují malochovy drůbeže přímo v obci Dlouhá Lhota u Tábora, celkem 21 malochovů v obci. „Při kontrolách se zaměřují na zdravotní stav drůbeže v chovech a zabezpečení chovů proti kontaktu s volně žijícími ptáky. Chovatelé jsou poučeni o nákaze a případných klinických případech nákazy, které by mohly v případně onemocnění drůbeže sledovat,“ osvětlil.

SOUPIS DO PÁTKU

Soupis malochovů musí provést obce v tří kilometrovém ochranném pásmu do pátku 29. ledna. Jsou v kontaktu také s komerčními chovy, které se nacházejí v desetikilometrovém pásmu dozoru. „Kontroly v těchto komerčních chovech se konají dnes a zítra,“ upřesnil v pondělí František Kouba.

Těla uhynulých ptáků jsou neškodně likvidována v asanačním podniku. „S kadávery (uhynulými těly pozn. redakce) je potřeba manipulovat bezpečně, přestože u prokázaného subtypu H5N8 nebyl prokázán přenos na člověka. S uhynulými ptáky je nutné manipulovat v rukavicích a ukládat je do nádob připravených obcí, kdy budou následně likvidovány v asanačním podniku,“ dodal.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Základním preventivním opatřením je chov drůbeže v uzavřených objektech a zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky. „U chovů, kde není možné zajistit umístění v uzavřeném objektu především z hlediska dodržení pohody zvířat a zabránění jejich možnému týrání, je nutné přijmout opatření, která minimalizují rizika kontaminace vody, krmiva a podestýlky trusem volně žijících ptáků, tedy nepřímému kontaktu s volně žijícími ptáky. Mezi konkrétní opatření patří například umístění vody a krmiva pod přístřešek. Za zásadní opatření se považuje zabránit přímému kontaktu chovaných ptáků s volně žijícími ptáky, tedy zabránit pohybu drůbeže na vodních plochách, kde jsou volně žijící ptáci,“ upozornil Kouba.

Dalším možným opatřením je zasíťování výběhů. Případné podezření na výskyt nákazy je třeba nahlásit na krajskou veterinární správu. Všechny hlášené úhyny volně žijícího ptactva příslušná veterinární správa prošetřuje a v případě podezření na nebezpečnou nákazu okamžitě odesílá k vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha.

V souvislosti s výskytem ptačí chřipky na Táborsku nařizuje Státní veterinární správa následující opatření:

- zákaz veškerého přemísťování mezi chovy, do hospodářství, jatek, balíren nebo podniků na výrobu vaječných výrobků mimo pásmo dozoru
- dodržování přiměřených opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do hospodářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření aviární influenzy (ptačí chřipky)
- neprodlené vyčištění a dezinfekce dopravních prostředků a zařízení používaných k přepravě drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kadáverů (uhynulých zvířat), krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky
- zákaz přemísťování nebo rozmetání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy
- zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí
- zákaz vypouštění drůbeže za účelem zazvěření
- sledovat zdravotní stav drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí a každé zvýšení nemocnosti anebo významný pokles produktivity ohlásit na Krajskou veterinární správu pro Jihočeský kraj na telefonu: 720 995 212.