Vystoupili nejen zástupci zdravotnictví, ale i školství či stavebnictví. Podle hlavní organizátorky, zdravotní sestry na oddělení chirurgie Nemocnice Tábor a předsedkyně Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Martiny Netrvalové nešlo o skutečné připojení ke stávce, protože stávkovat mohou jen neakutní zdravotnické obory. „Hájím zájmy našich zaměstnanců, proto se i naše organizace připojuje ke dni protestů a dává možnost těm, kteří nejeli do Prahy na demonstraci pořádanou naší centrálou, projevit svoji nespokojenost se snižováním životní úrovně,“ popsala.

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech se ke stávce připojí jen symbolicky.
Stávkovat budou i školy na Táborsku. Jaké jsou jejich důvody, ptal se Deník

Zmínila, že příchozí svou účastí nesouhlasí se zdražováním energií, zvyšováním cen potravin a služeb, snižováním reálných mezd a platů. „V neposlední řadě nesouhlasíme s dopady konsolidačního balíčku na naše rodinné rozpočty a vyjadřujeme solidaritu nízkopříjmovým skupinám, které se ocitly na hranici chudoby,“ podotkla Netrvalová.

Situace ve zdravotnictví je tristní

Ve zdravotnictví jde zejména o neúměrné zvyšování množství přesčasů ve srovnání s jinými odvětvími. „Vadí nám také kroky vlády vedoucí k centralizaci péče, zavírání menších nemocnic a přetěžovaných velkých, fakultních,“ dodávala. Upozornila, že tak klesá dostupnost péče, prodlužují se čekací doby na zákroky i vyšetření. Zdravotníci jsou často přetěžováni, jejich pracovní podmínky jsou až nesnesitelné a odměňování neodpovídá náročnosti jejich práce. „Pracujeme na úkor svého osobního života, své rodiny a mnohdy i svého zdraví. Zlepšení pracovních podmínek včetně platů a benefitů chceme proto, abychom mohli dál vykonávat svoji milovanou profesi,“ popsala Martina Netrvalová s tím, že bez lidí zdravotní péči poskytovat nelze.

Uváděla i konkrétní příklady a žádala veřejně politiky, aby dobře a zodpovědně tristní situaci řešili. Konstatovala například, že sestra v nemocnici - akciové společnosti bere v průměru o deset tisíc měsíčně méně než sestra v nemocnici - příspěvkové organizaci. „Není normální, že na noční směně vychází péče o 45 pacientů na jednu zdravotní sestru. Kvůli hanebně nízkým mzdám musí kvalifikovaný zdravotník pro nedostatek personálu dělat i práci pomocného personálu,“ podotkla také. Dlouhodobě neřešené problémy dovedly lékaře k tomu, že od 1. prosince budou odmítat práci přesčas nad zákonný limit.

Nutná je celková změna systému

Vystoupil také termofyzik Břetislav Vonšovský, který popsal svůj pohled na věc z hlediska školství. „Uvažujme rozumně, spojme se, pojďme změnit život v naší malé republice, aby se tady všem učitelům, žákům, medikům, doktorům, sestrám, pacientům i obyčejným lidem žilo dobře,“ vybízel. Podle jeho slov došlo v devadesátých letech ke změnám osnov na tvz. modulární systém. „Dnes si tak každá škola může vyučovat podle toho, co si sama určí. Nemluvím o inkluzích a dalších změnách, které způsobily velké problémy,“ tvrdil s tím, že je třeba vykročit lepším směrem a celkově změnit systém.

Chudneme už dva roky

Mezi řečníky nechyběl ani předseda regionální rady jihočeských odborů a předseda odborové organizace stavební společnosti Hochtief Petr Janoušek. Ten popsal jednotlivé dopady konsolidačního balíčku na obyvatelstvo.

Protestní pochod odborů proti vládnímu konsolidačnímu balíčku, 27. listopadu 2023, Praha.
Jaká byla stávka? Zapojilo se 7200 škol, Prahou prošli odboráři, Fiala reagoval

Upozornil například na omezení slevy při společném zdanění manželů, zrušení školkovného, zrušení slevy na studenta, navýšení daně z nemovitostí, snížení příspěvku na stavební spoření a podobně. „V neposlední řadě jde také o záměr snížení dotací u elektrické a tepelné energie a energetický regulační úřad už vyhlásil zvýšení cen za distribuci elektrické energie,“ uváděl.

Současná opatření vydaná vládou jsou podle Janouška silně proinflační. „Chudneme už skoro dva roky souvisle, reálná mzda už klesá sedm čtvrtletí v kuse, což je nejdéle v historii samostatné republiky. Kupní síla domácností se vrátila reálně v čase nejméně o šest let nazpět, a přitom kupní ceny rostly i násobně,“ popisoval Janoušek. Odbory dle jeho vyjádření varovaly před zhoršením. „Není možné, aby vláda neřešila inflaci a dopady přenášela na zaměstnance a jejich rodiny. Navrhovali jsme i vlastní řešení, jak hledat nové zdroje do státního rozpočtu. To bylo ale vládou odmítnuto a shozeno ze stolu,“ řekl Petr Janoušek.

Poklidný protest skončil krátce před čtvrt na pět odpoledne.