Informoval o tom tajemník úřadu Lubomír Šrámek. „Provoz úřadu je omezen a vyřizujeme pouze akutní a neodkladné případy. Prošlé občanky i řidičáky podle rozhodnutí Vlády ČR zůstávají v platnosti. Není tedy potřeba jít si tyto dokumenty na úřad vyřizovat. Důležitější je zůstat doma, respektovat zákaz volného pohybu a chránit sebe i své spoluobčany,“ vysvětlil.