Kdyby skutečně došlo na černý scénář a tedy k havárii, obyvatelé Horek by zůstali bez přísunu pitné vody a Lužnici by zamořila odpadní voda z kanalizace. Tomu radnice chce předejít, proto už zastupitelé schválili první krok k nápravě havarijního stavu propustku v údolí mezi serpentinami, kudy v době uzavření Švehlova mostu vede objízdná trasa. Karel Hotový potvrdil, že již zadali vypracování projektu.

Prvním krokem k nápravě je směna pozemků, neboť propustek neleží na městské půdě. V jeho násypu pak vedou inženýrské sítě jako vodovod, kanalizace, kabely. Podle vedoucího odboru ŽP Jana Fišera již dochází k jeho sesuvu.

„V ohrožení je tak i odlehčovací komora na kanalizaci, ta kdyby se vyvalila ven, strhla by i vodovod a kabely. Voda z kanalizace by pak kontaminovala Lužnici," naznačil, co hrozí.

Starosta Jiří Fišer pak přiblížil následky. „Propustek nás trápí řadu měsíců, oprava je už akutní. Kdyby se násyp sesunul, lidé z Horek by zůstali odříznutí od Tábora," uvedl.

Odříznutí by lidé zůstali od přísunu pitné vody. Oprava je ale nutná i s ohledem na připravovaná protipovodňová opatření v Čelkovicích. Havarijní propustek by mohl znehodnotit zídku, která povede mezi silnicí a chodníkem.