K tomu, aby projektanti nad svou prací více přemýšleli, má posloužit hrozba vyšší pokuty z hodnoty vzniklých víceprací. Město si bude nově účtovat 15 procent.

František Dědič před měsícem volal po zodpovědnosti za Křižíkovo náměstí, hledat by ji chtěl u projektanta nebo i investora. Chtěl trvat na důsledném vymáhání náhrad za škody. U zastupitelů většinovou podporu nenašel.

,,Při patnácti se ještě může vyplatit výkazy výměr podstřelit, protože vícepráce stále zůstanou zajímavé,"Tibor Stano, radní za ČSSD

Přikyvoval mu ale radní Tibor Stano, který pak s obdobným návrhem přišel na jednání rady. „Navrhoval jsem třicet procent, ale rada nakonec schválila patnáct. Jsem rád za každé procento, jenže si teď nemyslím, že to bude mít ten regulační efekt. Třicet procent bylo podle mne ideálních. Při patnácti se ještě může vyplatit výkazy podstřelit, protože vícepráce stále zůstanou zajímavé," zdůvodnil Tibor Stano, proč navrhoval přísnější tresty.

Kdyby tento systém fungoval například u rekonstrukce náměstí TGM, projekční kancelář by čelila pokutě ve výši 300 tisíc korun. Hodnota víceprací se dostala na zhruba dva miliony.

„V rozpočtu chybělo železo do betonu. Když ho šla zhotovitelská firma nakoupit, zjistila, že v něm chybí. Zapomněl na něj rozpočtář, který rozpočet vypracoval pro projektanta. Jenže to ať si potom vyřeší projektant," připomněl situaci na náměstí u zemědělské školy vedoucí odboru investic Karel Hotový.

Toto opomenutí znamenalo, že Tábor musel sáhnout pro dva miliony do jiné kolonky rozpočtu.

Podle Tibora Stana je ale rozpočet nutné před tímto chránit. Přesto jeho kolegové odmítli být tak přísní a míru odpovědnosti stáhli na polovinu. „Pan Stano navrhoval i pro mne extrémně vysokou pokutu, proto jsme ji snížili. Myslím, že to byl správný krok," říká za ANO Radka Maxová, která jako nepodařené projekty rovněž hodnotí náměstí Fr. Křižíka a T.G.M.

Táborský projektant Pavel Douša se za svou praxi s něčím podobným nesetkal. Jeho rozhodování, zda se o zakázku bude ucházet, ale zpřísnění odpovědnosti neovlivní.

„Spíš by mne odradilo, kdybych věděl, že na akci bude nekvalitní stavební dozor nebo špatné řízení," říká s tím, že proti svým chybám je pojištěný, ale že je nutné vždy vícepráce řádně posoudit. On by trestal spíš zmařené práce, kdy se již hotové dílo musí zbourat a stavět znovu.

S pečlivým rozlišováním počítá i radnice, v opačném případě Karel Hotový připouští soudní spory.