Fotografie zveřejňujeme s laskavým svolením Marie Šechtlové, která spravuje rodinný archiv a vede Muzeum historické fotografie Šechtl a Voseček v Táboře. Lze na nich vidět například svatby rodu Rohanů v roce 1923 a 1924, interiéry zámku Choustník včetně kaple a zámecká zahrada z roku 1902, skupinu Rohanů na koních před lovem, aj., na snímcích jsou princezna Clothilde Margarete Viktoria Mary Helene z Rohanu, Karel princ z Rohanu, Marie von Hardtmuth, Teresita princezna z Rohanu, Adolf rytíř Weiss z Tessbachu, a další.

Ateliér Šechtl a Voseček

Rodinnou tradici založil roku 1865 Ignác Šechtl. Na jeho práci navázal Josef Jindřich Šechtl, Josef Šechtl a Marie Šechtlová. Z jejich činnosti se zachoval tematicky mimořádně bohatý archiv čítající statisíce snímků. Rodina fotografů tak po několik generací objevným způsobem mapovala dění ve městě Táboře a jeho širokém okolí.

Kulturní památka od 18. června 2004

Zámek čp. 1 se zámeckým parkem v obci Choustník je kvalitní a velmi hodnotnou stavbou, umístěnou v centru obce, která tvoří důležitý urbanistický prvek Choustníku. Vzhledem k zachování původních konstrukčních i ozdobných prvků, včetně sgrafitové výzdoby fasád, je tento objekt cenným zdrojem informací o vývoji stavebních technologií v tomto regionu s vysokou vypovídací hodnotou, a to především v období pozdní renesance a manýrismu. Zámek s hospodářským křídlem a se zámeckým parkem je cenným dokladem venkovského panského sídla. Areál zámku odpovídá pojetí památky podle §2, zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči. (Zdroj: Národní památkový ústav)

Máte vzpomínky na choustnický zámek, pracovali jste v domově důchodců či jídelně? Víte o nějaké další zajímavé stavbě v jižních Čechách, která má podobný osud a stálo by za to se jí věnovat? Pošlete nám svůj tip na email: redakce.ceskobudejovicky@denik.cz