"Plán cvičení předpokládal situaci, kdy na dálnici havaruje cisterna přepravující nebezpečnou látku, konkrétně kyselinu dusičnou. Cisterna je při nehodě poškozena a v důsledku toho kyselina začne z cisterny vytékat. Řidič se snaží únik zastavit. Nedaří se mu to a navíc je kyselinou intoxikován," popsala cvičnou situaci.

Táborská jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum, který potvrdil únik kyselina a intoxikaci řidiče. "Velitel zásahu rozhodl ihned o stupni ochrany zasahujících hasičů a organizaci v místě zásahu. Prvotním úkolem byla jednoznačně záchrana zraněného řidiče, a to především jeho evakuace z nebezpečné zóny, kterou hasiči vytyčili," upřesnila postup Vendula Matějů.

Záchranu řidiče provedla záchranná skupina - dva hasiči vybaveni dýchacími přístroji a ochranným protichemickým oblekem vstoupili do nebezpečné zóny, řidiče naložili na nosítka a donesli k dekontaminaci. "Další hasiči potom řešili vlastní únik kyseliny. Zjišťovali směr šíření odpadu, který byl následně zkrápěn, a utěsňovali nádrž pomocí ucpávek. Kyselinu, která zůstala v nádrži, pak přečerpávali do připravených náhradních obalů," dodala.

Zásah hasiči ukončili nezbytnou dekontaminací všech zasahujících, dekontaminací použitého materiálu a dekontaminací celého dekontaminačního stanoviště.