Participativní rozpočet je nástroj přímé demokracie, v rámci kterého obyvatelé rozhodují o využití malé části rozpočtu na konkrétní projekty, které sami navrhnou. V Táboře je ve hře částka 1,5 milionu korun.

Původní nejzazší termín návrhů byl 1. duben, nyní je o dva měsíce delší, tedy do 1. června 2020. Rada města chce navrhovatelům v době nouzového stavu dopřát více času na zpracování.

Toto rozhodnutí přináší změnu v harmonogramu PaRo:

Začátek ověřování proveditelnosti: 1. 6. 2020

Začátek hlasování na info.taborcz.eu/: 21. 6. 2020

Konec hlasování: 30. 6.2020.

Nadále však platí, že návrh musí obsahovat popis projektu s nákresy či mapou. Povinný je také nástin rozpočtu projektu opřený o reálné ceny, jehož cílem je, aby navrhovatel nepřišel s nesmyslně nákladným nápadem. Podání návrhu předpokládá vyplnit jednoduchý formulář.

Více informací zde