Nový rybník se už brzy dočká zásadních úprav: Soběslavští se pustí do jeho odbahnění a zredukují na něm také rákosové porosty.

Podle místostarosty Vladimíra Drachovského se do úprav chystají pustit na přelomu března a dubna.
„Začátek odbahňování závisí na podmínkách, které nám připraví počasí,“ uvedl místostarosta.

Chystanou akci rozhodně vítá předseda místní organizace Českého rybářského svazu Petr Lintner.
„Zanesení rybníka bahnem je za ta léta obrovské a jeho odtěžení bude přínosem nejen pro rybník samotný, ale také pro celý revír Černovického potoka,“ sdělil Petr Lintner.

Podle vedoucí soběslavského odboru životního prostředí Marie Staňkové počítá projekt se dvěma etapami spadajícími na jarní období roku 2018 a 2019.

V obou případech je nutností rychlé provedení prací tak, aby byl vždy na konci dubna rybník znovu napuštěný. „Vlastním záměrem je odtěžení sedimentu a úprava rákosových ploch, kde máme pevně dané termíny dokončení,“ uvedla Marie Staňková. „Doprovodné práce v okolí pak mohou pokračovat i později, i tam však chceme co nejrychlejší, protože rybník patří k častým turistickým cílům, a navíc je v jeho blízkosti sídlištní zástavba,“ dodala.

Celkové náklady na odbahnění rybníka Nový se šplhají k 32 milionům korun (bez DPH), většinu však pokryje dotace z ministerstva životního prostředí. Město samotné se z rozpočtu bude podílet částkou čtyř milionů korun.