Přípravy na budoucí dostavbu Jaderné elektrárny Temelín mají za sebou další krok.
Ministerstvo životního prostředí v těchto dnech totiž ukončilo tak zvané zjišťovací řízení záměru výstavby dalších dvou reaktorů v areálu Temelína.
„Protože jde o stavbu s významným vlivem na životní prostředí nejen České republiky, ale i našich sousedů, bude se dále posuzovat podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí EIA,“ konstatoval k tomu za ministerstvo životního prostředí Jakub Kašpar.
Teď na ministerstvu hledají deset oblastí, na které by mohly mít nové bloky vliv. K nim se dokonce vyjadřovaly i úřady v Rakousku a v Německu.
„Celkem jde o deset oblastí, patří mezi ně zdůvodnění potřeby výstavby nového zdroje, konkrétní technické řešení, zkoumání kumulace vlivů elektrárny na životní prostředí, posouzení bezpečnosti a vlivů na zdraví obyvatel, nakládání s vyhořelým palivem a odpady či například způsob dopravy, vlivy na faunu a flóru,“ podotkl Kašpar s tím, že teď se bude připravovat oponentní posudek, ke kterému se bude moci vyjádřit i veřejnost.
A právě tady se dá očekávat velice rušná debata.
Řada občanských sdružení totiž trvá na tom, že proces EIA je v rozporu s evropskými právy. To potvrdila v nedávných dnech i evropská komise.
„Toto konstatování je pro nás velikým zadostiučiněním a zárukou, že naše práva při prosazování zákona nebudou moci být pominuta. A nebude se tu dít, že naše připomínky jen tak někdo vyhodí do koše, což se prokazatelně děje,“ podotkl nedávno zástupce stěžujících si sdružení Vladimír Halama. Občanská sdružení proto chtějí, aby proces EIA skončil. Ministerstvo však trvá na svém, EIA bude tak jako tak pokračovat.
„Rozšíření Temelína musí projít kompletním posouzením EIA. Vydáme tak zvané stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí, které bude objektivním odborným podkladem pro vydání rozhodnutí.
Vzhledem ke složitosti celého procesu a přes〜hraničnímu posouzení lze očekávat maximální lhůty, takže závěrečné vydání stanoviska a rozhodnutí bude pravděpodobné v polovině roku 2010,“ uzavřel záležitost mluvčí.