Šéf odboru vnitřních věcí Vladimír Helma pro lepší orientaci přirovnal volbu hlavy státu k senátním volbám. Znamená to, že je dvoukolová a stejně jako při volbě do Senátu se i v tomto případě pravděpodobně prezident v prvním kole nezvolí.
„Pokud v prvním kole jeden kandidát nezíská nadpoloviční většinu hlasů , postupují dva nejúspěšnější do druhého kola, které se bude konat 25. a 26. ledna," naznačil Vladimír Helma, co nás čeká.

Odlišnost od senátních voleb v Táboře přece jenom jedna je. Lidé ze Sídliště nad Lužnicí už nebudou hledat své komise v opuštěné škole ve Světlogorské ulici, ale zamíří ke konečné zastávce autobusu linky číslo 10 a půjdou volit do mateřské školky.

„Městský úřad reagoval na připomínky občanů, které se týkaly dostupnosti a vhodnosti volebních místností," zdůvodnil změnu tajemník radnice Lubomír Šrámek.

Voliči budou vybírat svého prezidenta z devíti zaregistrovaných kandidátů. Doma by již měli mít obálky s hlasovacími lístky. Obce je musí doručit nejpozději tři dny před volbami. Pokud je ale zapomenete, k dispozici jsou i ve volebních místnostech.

Volit prezidenta budou moci osoby, kterým nejpozději v den voleb bude 18 let. Musí být občany České republiky a k volbám se dostavit s platným dokladem své totožnosti.

Volební místnosti pro Tábor:

ZŠ, Nám. Mikuláše z Husi 45
Gymnázium, Nám. Fr. Křižíka 860
Obchodní akademie a VOŠE, Jiráskova 1615
VOŠ a střední zemědělská škola, Náměstí T.G.M. 788
ZŠ, Nám. Mikuláše z Husi 45
Dům armády, Kyjevská ulice
Mateřská a základní škola, Čsl. armády 925
ZŠ, Husova 1570 (1.budova)
VOŠ, SŠ, COP, Angela Kančeva 2506
Dům armády, Kyjevská ulice
ZŠ, Zborovská 2696 (budova bývalé 5.ZŠ)
Mateřská škola, Blanická 2705
ZŠ, Zborovská 2696 (budova bývalé 6.ZŠ)
Táborské soukromé gymnázium, Zavadilská 2472
VOŠ, SŠ, COP, Angela Kančeva 2506
Budova mateřské školy, Světlogorská 2770/14 (konečná linky MHD č.10)
ZŠ, Helsinská 2732
Mateřská škola, Čelkovice 206
ZŠ Čekanice, Průběžná 116
Kancelář příměstské části Hlinice
Denní a týdenní stacionář „Klíček", Záluží 17
ZŠ, Měšice, Míkova ulice 43 (budova školní družiny)
Kancelář příměstské části Náchod
Hasičská zbrojnice, Zárybničná Lhota
Klubovna sportovního zařízení Větrovy
Restaurace Pintovka, Horky , Nad Záhybem 248
Klubovna hasičů, Stoklasná Lhota 55
Mateřská škola, Čelkovice 

Volební místnosti:

Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin.

Po příchodu do místnosti:

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.