Necelý rok trávilo devět studentů Střední odborné školy ekologické a potravinářské ve Veselí nad Lužnicí na pískovně v okolí Vlkova.

V rámci celostátní soutěže nazvané Voda pro život pracovali na projektu, který měl připravit vhodné prostředí a podmínky pro zahnízdění ledňáčků i břehulí.

Studenti se svým projektem postoupili až do finále. V Třeboni, kde se uskutečnilo slavnostní vyhlášení, skončili na čtvrtém místě.

„Naším hlavním úkolem bylo vyčistit prostor kolem tůní od shnilých klád, které se společně s nálety vrby křehké či olše šedé podílely na snižovaní hladiny vody neboli zazemňování," popsal jednu z činností Petr Žůček, student třetího ročníku oboru ekologie a životní prostředí.

Ostružiny i maliny

Kromě toho bylo důležité vystříhat i ostružiníky a maliníky ze zarostlých břehů. „Nálety jsme likvidovali nejen u cesty, ale i po stranách pískovcových břehů," doplnila kolegu Anežka Kotounová z druhého ročníku přírodovědného lycea.

Ve finále se studenti setkali s projekty, které se zaměřovaly na přínosy pro lidi. „My jsme si dali za hlavní cíl biodiverzitu, ale ta je méně populárnější, než to, co se udělá pro lidi. Takový už je svět," nastínil Prokop Pithart ze třetího ročníku oboru ekologie a životní prostředí.

Porota, která projekty hodnotila, podle studentů zřejmě oceňovala i fakt, jak je místo vyhledávané návštěvníky.

„Mě trochu zklamal přístup komise k tématu. Zaměřila se více na oblast humanitní než na přírodní vědu. Ukázala se povaha lidí, že hledí hlavně na sebe," myslí si Petr Žůček.