Vzdala se místa personalistky na městském úřadě v Táboře a nastěhovala se do kanceláře starosty. V zastupitelstvu se pohybuje už 12 let, nabídku nejvyšší funkce považovala za výzvu, kterou se rozhodla přijmout.

Na radnici si chce najít svoji cestu. „Budu si muset najít svou cestu, určitě mi to bude chvíli trvat, ale budu se snažit to urychlit. Mám kolem sebe tým pracovitých a ve svých oborech schopných lidí,“ podotkla Andrea Fraitová. Chce nadále pokračovat v dobře zaběhlých kolejích, rozjetých projektech a spolupráci.

NEJVĚTŠÍ PROBLÉMY

Za největší břemeno považuje výstavbu sportovního zařízení za 60 milionů korun a vyjednávání s vlastníky pozemků dotčených stavbou obchvatu. „Břemenem pro naše město je probíhající výstavba tělocvičny v místě bývalého pivovaru. Finančně nám pohlcuje rozpočet, ale nevzdáváme se naděje na získání dotací, které by městské kase ulevily, případně bychom si vzali úvěr. Další velkou akcí je výstavba obchvatu města. Zde nemusíme řešit výstavbu jako takovou, ale týkají se nás záležitosti dotčených pozemků, hlavně jednání s jejich majiteli,“ upozornila na úskalí.

ROZPOČET
NA ROK 2019
Rozpočet na příští rok schválilo zastupitelstvo na svém zasedání již 4. října. Je přebytkový. Příjmy činí 53 334 500 Kč. Výdaje 53 217 500 Kč.
Největší příjmovou položkou jsou daně. Největší výdajovou položkou je částka určená na nové sportovní zařízení.

Mimo to má dle jejích slov Chýnov problém také s kůrovcem v městských lesích. Zastupitelé se zaměřili i na zlepšení informačních technologií. „Radou města byla hned na jejím prvním zasedání zřízena Komise pro informatiku a na městském úřadě musíme vypsat výběrové řízení na tajemníka, protože Evžen Zadražil je místostarostou v neuvolněné funkci,“ nadnesla téma k řešení.

A co chce dělat jinak než její předchůdce, Pavel Eybert? „Ráda bych změnila styl komunikace a dala více prostoru týmové práci. Nikdo z nás si nepřeje žádné převraty a revoluční řešení. Budeme ale chtít posílit a podpořit věci, kde prostor pro zlepšení vidíme nebo poznáme,“ uzavřela.

Lenka Pospíšilová