Vytrhnout trn z paty se rozhodlo komunitní centrum Cheiron T rodičům, jimž zůstanou kvůli Olympiádě dětí a mládeže o týden dřív doma děti.

Od pondělí 22. června pro ně otevře Příměstský tábor přímo v centru města. Program je určený dětem ve věku od sedmi do třinácti let a pojme až 16 zájemců. Ti budou denně od sedmi do 18 hodin docházet do nízkoprahového sídla Cheironu, které je na Žižkově náměstí přímo za kostelem.

„Vzhledem k potřebě zajištění volného času dětí v době sportovní olympiády v Táboře, jsme se rozhodli pilotně zrealizovat pětidenní příměstský Tábor,“ vysvětluje vedoucí Cheironu Aneta Vomlelová.

Tento program slouží především dětem, jejichž rodiče jsou zaměstnaní a nemají nikoho na opatrování dětí během dne.

Od rána do večera

Forma příměstského tábora rodičům umožní dovézt ráno děti do komunitního centra a navečer si je zde zase vyzvednout. Program je koncipován tak, aby dětem představil rozličné aktivity trávení volného času, s cílem jejich osobního rozvoje.

Během „pobytu“ si děti vyzkouší práci s různými materiály, především pak s hlínou v keramické dílně, proniknou do japonského umění skládání papíru - origami, budou se věnovat zpěvu, malování po vyslechnutí vyprávěné pohádky, vyzkouší si hru na různé hudební nástroje a naučí se poslouchat zabarvení tónů v rámci muzikoterapie, a další. Zároveň si během programu zkusí, jak lze smysluplně trávit volný čas i ve městě, prostřednictvím her.

Součástí bude také poznávání Tábora a jeho okolí, návštěvy přírodních a historických zajímavostí. Výstupem pro děti bude také vlastnoručně batikované tričko, které si odnesou domů jako připomínku.

Cena tábora je 800 korun, v nichž je už zahrnuto pravidelné stravování, pitný režim, jízdné a vstupy při výletech, materiál pro volnočasové aktivity, lektorné, a péče o děti. Přihlášky mohou rodiče podávat do 18. června v Cheironu či elektronickou formou.

Děti do družin

Kromě tábora budou pro první stupeň v provozu i školní družiny. „Až do posledního dne měsíce bude družina fungovat v normálním režimu, tedy od šesti do 16 hodin. Děti od šesti do devíti let se mohou zapojit do zájmových kroužků či lokálních výletů,“ říká ředitel ZŠ Zborovská Zdeněk Mlčkovský.

Žákům druhého stupně škola doporučila zajít na Olympiádu a kulturní doprovodné programy

Rodiče dětí, které družinu obyčejně nenavštěvují, zaplatí za týdenní dozor poplatek 130 korun stanovený městskou vyhláškou.

David Peltán