Výtahy i zateplení

„Na dokončení připojení Jordánské ulice je v rozpočtu jedenáct milionů korun, na opravu chodníků na Křižíkově náměstí devět, dále máme připraveno pět milionů na rekonstrukci Novákovy ulice,“ upřesnila směr některých položek vedoucí odboru financí Dana Daňková.
Nájemníci například Buzulucké nebo Lidické ulice budou v příštím roce jezdit novými výtahy, zmizet by měly i závady na panelácích, a to ve Fügnerově ulici, zateplení čeká domy s pečovatelskou službou v Lidické a Kvapilově ulici. Přes tři miliony dostala rekonstrukce jader v bytech ve Vančurově ulici.
Rozpočet například počítá i s příspěvkem na financování infrastruktury u nově vznikajících bytů. Na odkup sítí je připraveno 13 milionů.

Úvěry a půjčky

Přebytek po odečtení výdajů ve výši 3,6 milionu pomůže se splácením půjček. „K poslednímu prosinci příštího roku předpokládáme, že úvěrové zatížení města dosáhne výše 274 milionů. Ovšem jen za podmínky, že získáme šedesát šest milionů nových úvěrů,“ dodala Daňková. V rozpočtu je zatím schváleno na úvěry 22 milionů, zbylých 44 milionů si Tábor půjčí za předpokladu, že získá finance z Evropské unie, a bude tak potřebovat na povinné dofinancování projektů a pokud dočerpá i třicetimionovou rezevu.
Na investice v tomto roce vydalo město 245 milionů, a to včetně již získaných dotací. Pro příští rok je počítáno s rozdělením 170 milionů bez cizích zdrojů.

Chod města

Na příjmech Tábor v roce 2008 získá 882,5 milionu. Největší příjmovou položku pak tvoří příjmy z daní a poplatků. V příštím roce by mělo město vybrat 436 milionů, což je o 30 milionů více než letos. Z pronájmů bytů, budov a pozemků by se mělo sejít 178 milionů korun a z jejich prodejů kolem pětačtyřiceti.