Podle ředitele Zdeňka Trsky, který vede sbor 25. rokem, letos vzdělávají na 230 žáků. Nejde o tradiční školskou instituci, ale od svého vzniku je obecně prospěšnou společností. „Nejsme soukromá škola, tomu označení se bráníme. Spíše taková nezisková organizace. Když něco vyděláme, zpětně to investujeme do provozu,“ podotýká úvodem.

Pracují v menších skupinkách

Matematiku vyučuje zástupkyně ředitele Markéta Trsková, kromě toho se věnuje přípravě žáků posledních ročníků na přijímačky ve volitelných hodinách matematiky. „Máme za sebou ukázkový test, ten jsem dětem obodovala a oznámkovala a nyní si vše procházíme a vysvětlujeme, je to taková „nalejvárna“. Řešíme zejména problémová zadání tak, aby ho každý pochopil,“ popisuje.

close info Zdroj: Deník zoom_in Aktuálně 9. ročník navštěvuje 24 žáků. „Snažíme se o individuální přístup, a tak si třídu rozdělujeme s kolegyní češtinářkou na polovinu. Děti tak lépe pracují a vnímají látku. Je větší prostor na individuální dotazy,“ dodává.

Řeší rovnice, slovní úlohy, jednodušší i složitější příklady i rýsují, to vše na čas, přesně jako u přijímaček. Riziko se někdy vyplatí i v případě testu. „Když tlačí čas, je lepší si výsledek tipnout než neuvést žádnou odpověď, body se za špatnou odpověď neodečítají,“ konstatuje, že někteří z přítomných v tom jsou už přeborníci a v sázení na jednu z variant postupují i celkem logicky.

Úspěšnost žáků 9. ročníků ZŠ Bernarda Bolzana u přijímaček z jednotlivých předmětů

Čeština

Pravopis 64,7 %
Komunikace a sloh 82,5 %
Porozumění textu 76,1 %
Skladba 86,8 %
Tvarosloví 61,2 %
Tvorba slov a slovní zásoba 72,2 %

 

Matematika

Číselné výrazy, zlomky, desetinná čísla 63,9 %
Číslo a početní operace, dělitelnost 48,4 %
Grafy, schémata, tabulky a slovní úlohy 65,5 %
Lineární rovnice a soustavy rovnic 24,6 %
Počítání s mnohočleny 53,6 %
Převod jednotek 71,7 %
Přímá a nepřímá úměrnost 75,3 %
Slovný úlohy na číselné obory, rovnice 55,4 %
Výrazy s proměnnou 63,2 %


Co znamenají čísla u témat? Jde o procento dobře vyřešených konkrétních úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky dané školy při přijímacím řízení na čtyřleté obory na středních školách. Údaje jsou z let 2017 až 2023. Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

Markéta Trsková rozdává i další šikovné rady. „Když máš čas, je dobré si situaci namalovat,“ uvádí u dalšího úkolu.

Když si žáci nejsou jistí, nabízí jim matikářka svůj volný čas. „Můžeme se domluvit na osobní konzultaci. Máš třeba zítra čas? Probereme to hned ráno,“ nabízí Trsková usměvavé brunetce, která pomoc přijímá.

Individuální přístup a čas na pilování

Přístup učitelů vítají i sami žáci například Karolína Kasperová, která se hlásí hned na tři gymnázia, do Tábora, do Českých Budějovic a Soběslavi. „Velice se mi líbí osobní přístup našich učitelů. Kdykoliv přijdeme a něco potřebujeme i ve volné chvíli, najdou si čas. Poradí, ukážou a vysvětlí, co nám nejde,“ vyzdvihuje.

Věnují se opakování a procvičování. „Oceňuji zkoušení testů Cermat každý týden tak, abychom si byli jistější. A že věnujeme tolik času procvičování a vysvětlování řešení,“ popisuje čtrnáctiletá slečna.

Dle jejích slov jsou v matice nejtěžší složité rovnice, vzorečky i některé slovní úlohy. „V češtině mi nejde hledání chyb v textu, nemám ráda ani ten stres, když zjistím v půlce testu, že mi dochází časový limit na řešení,“ podotýká.

Chce zůstat doma

Patnáctiletý Vojtěch Volf si podává letos přihlášku na dvě střední školy, obě jsou v Táboře. „Hlásím se na Gymnázium Pierra de Coubertina a Technické lyceum – Střední průmyslovou školu strojí a stavební. Nechci nikam dojíždět,“ říká.

Volitelnou matematiku i češtinu považuje za dobrou přípravu k reálným přijímačkám. „Je to skvělý, určitě to dost pomůže. Nejtěžší je pro mě geometrie a vzorečky,“ uvádí Volf.

To, že jsou absolventi ZŠ Bernarda Bolzana nejúspěšnější v příjímacích testech, ho nepřekvapuje. „Přijde mi to jako dobrý obrázek. Učitelé nám od začátku říkají, že opakování látky na přijímačky je důležité a cvičení dělá mistry. Pravidelná příprava a individuální přístup má tak odpovídající výsledky,“ míní.

„Navíc, když nám něco nejde, nabízí učitelé i další doučování,“ doplňuje patnáctiletý hoch.

Mládež málo čte

Češtinu dlouhodobě učí Pavlína Dvořáková, ta je kromě toho také výchovnou poradkyní a učitelkou výtvarky. „Mohu souhlasit s dětmi, že největší problém jim dělá hledání pravopisných chyb v textu. Jednoznačně za to může nedostatečná slovní zásoba, způsobená tím, že málo čtou,“ zmiňuje s tím, že převažují občasní čtenáři, ale absolutních nečtenářů se najde také dost. „Projevuje se to kromě problémů s pravopisem také ve tvůrčím psaní a ve slohu,“ dodává Dvořáková.

Zdejší žáci naopak excelují v seřazování posloupnosti textu. „V řazení částí textu jsou opravdu výborní, jdou jim také otázky týkající se porozumění psanému textu. V tom jsou skutečně rychlí a přesní,“ hodnotí. „Přiřazují také k úryvku textu literární žánry, jestli jde o báji, epos, lyrickou báseň a tak podobně,“ uvádí učitelka příklady, které žáci při testech řeší.

Na zkoušku přijít svěží

Češtinářka jim pomáhá s postupy i taktikou řešení. Po testu si společně prochází výsledky a řeší problémové otázky. „Test píší autenticky šedesát minut, potom následuje vyhodnocení. Potíže vám dělá soustředění na delší text, před samotnou zkouškou byste měli myslet na to, že máte být odpočinutí a svěží. To znamená dostatečně vyspaní, najedení a napití,“ připomíná.

Top 5 škol na Táborsku v přijímačkách v českém jazyce:

1. ZŠ Bernarda Bolzana Tábor - 68,29 %
2. ZŠ Chotoviny - 68,04 %
3. ZŠ Školní náměstí Sezimovo Ústí - 62,75 %
4. ZŠ Soběslav E. Beneše - 62,41 %
5. ZŠ Opařany - 60,28 %

Top 5 škol na Táborsku v přijímačkách v matematice:

1. ZŠ Bernarda Bolzana Tábor - 60,3 %
2. Církevní ZŠ Orbis-Pictus Tábor - 51,28 %
3. ZŠ Chýnov - 47,68 %
4. ZŠ Sudoměřice u Bechyně - 46,38 %
5. ZŠ Chotoviny - 45,79 %

Co znamenají čísla u škol? Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50,00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu. Do výběru jsme zahrnuli všechny školy z daného okresu, které měly minimálně 20 žáků v devátých třídách, kteří dělali přijímací testy. Kvůli relevanci dat jsme se zaměřili pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia (téměř 90 procent všech) a vynechali jsme přijímačky na víceletá gymnázia. (Zdroj: prijimacky.ai a Cermat)

Zkoušeli reálný test z loňského roku, vyskloňování přídavných jmen přítomné nezaskočilo. „Narazili jsme ale na to, jaký je rozdíl mezi citově zabarveným a neutrálním spisovným slovem. To bylo poměrně složité vysvětlit,“ upozorňuje Pavlína Dvořáková.

Digitální svět se vyvíjí rychle

A co je na této základce kromě perfektní přípravy na přijímačky dále výjimečného? „Snažíme se restartovat vztahy s našimi zahraničními kolegy. Máme tu na stáži kolegyně z Mnichova, kterým se věnujeme i mimo výuku, třeba i na neformálních setkáních. Předáváme si zkušenosti a znalosti, sdílíme i problémy,“ naznačil ředitel.

Moderní je i učebna výpočetní techniky, stolní počítače mají velké monitory, aby usnadnily dětem práci. Podle učitele informatiky Aleše Sekala je pravý čas proniknout do tajů počítačového světa už na prvním stupni. „Doba jde kupředu. Dostává to obrátky, před třemi lety ministerstvo školství zavedlo povinnou informatiku od čtvrté do deváté třídy. Teď to vypadá, že se budeme ubírat směrem umělé inteligence, čím dříve budou znát její rizika a výhody, tím lépe,“ tvrdí.

Veškeré změny kupředu přijímá. „Nejsem žádná konzerva, baví mě nové programy a přístupy. Myslím, že AI je skvělá pomocnice, když se umí dobře používat. Všechny chyby, co dělá, se budou postupně ladit. Zatím ale pořád záleží na lidském faktoru, jak s ní umí pracovat, zadávat úkoly a kontrolovat jejich řešení,“ shrnuje Sekal.

Multifunkční učebny i kinosál

Podkroví školy skrývá rukodělnou dílnu i botanickou laboratoř s terárii plnými plazů. „Jde o multifunkční prostory určené kromě pracovních činností i na předměty, jako je výtvarná výchova, člověk a svět práce či pěstební činnosti,“ upřesňuje Trska.

Ve škole je také knihovna, jednou v týdnu v ní působí klinická psycholožka, s kterou řeší problémy nejen školní děti, ale konzultace využívají i učitelé. V odborné učebně na chemii, biologii i zeměpis se děti věnují i robotice, díky svému šikovnému vynálezu do vybavení získaly 3D tiskárnu. Nechybí jídelna, družina, herna, šatny, venkovní hřiště či keramická dílna.

Hudební výchovu a projekci dokumentárních filmů si tu užívají v obrovském kinosále. „Školní družina a školní klub je nedílnou součástí školy a akce šikovných vychovatelek jsou mezi dětmi velmi oblíbené. Prostory využívají i starší žáci, třeba jen, když tu musí počkat, než jim pojede autobus,“ zmiňuje. „Snažíme se neobjevovat Ameriku, ale když se nám něco líbí a dobře to funguje, není problém to tak dělat.“

Levné ubytování v prostorách školy

Obecně prospěšná společnost provozuje také hostel „Součástí školy je ubytovací kapacita, využívá se nejvíce v sezoně, je to levnější ubytování pro mladé, ale zájem je u veškeré klientely. Veškeré výnosy jdou zpět do školy a vzdělávání,“ popisuje Trska. Více o hostelu při ZŠ Bolzana ZDE.

Aktuálně se snaží o obnovu recipročních výměnných pobytů a moc by si přáli dokončit projekt podkroví. Slabým místem je malá tělocvična. „Využíváme však jiné městské prostory a cvičiště, halu Mír, zimní stadion, plavecký bazén, či Wallclub,“ vyjmenovává. „Nemáme jen multifunkční učebny, ale i multifunkční učitele, kteří mají licence zdravotníků, lyžařských a vodáckých instruktorů, takže jezdíme od první do třetí třídy do Krkonoš a od čtvrté do deváté třídy do Alp a v létě na vodu,“ dodává ředitel zajímavosti.

ZŠ Bolzana se podílela s městem na řešení relaxačního prostoru v zadní části objektu, který využívají především žáci. Další perličkou je, že několik letošních deváťáků má už za sebou Cambridgeské zkoušky a pyšní se certifikáty B2, což je maturitní úroveň.