„Původní dvě představení na televizní dokument režiséra Víta Bělohradského jsou obsazena. Místenky na přidané promítání si lze vyzvednout zdarma od pondělí,“ upřesnil, s tím, že film se hraje ještě od 16 hodin.

Na obrazovkách České televize ho uvidí lidé až v březnu. Vstupné se sice nevybírá, ale počet míst je omezen. Kapacita kina na je 238 osob.

On-line zamluvenou místenku je nutné si vyzvednout nejdéle 30 minut před projekcí, jinak propadne ve prospěch dalších zájemců.

Vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Radka Šimková dodala, že lístky je možné si vyzvednout přímo na pokladně kina či si je rezervovat prostřednictvím webové stránky.

„Snímek se věnuje významným dějinným okamžikům města od jeho založení až po současnost. Příběhem provází jedinečným způsobem herec Miroslav Táborský,“ naznačila.