Chtěl svou chybu řešit politickou cestou. Při skládání slibu zastupitele porušoval zákon. Takovou nehoráznost nelze zlegalizovat. Jde to zlodějina.
Těmito větami se ke kauze bývalého zastupitele za ČSSD Ladislava Suchánka o nepovolené stavbě na městském pozemku vyjadřoval šéf komunistů Ladislav Šedivý.

„Kdybychom ji legalizovali, už by byl Tábor předměstím Palerma. Pak by si každý zastupitel mohl stavět na pozemku souseda a město už by nemělo schopnost si svůj majetek ochránit,“ brnkal Šedivý na strunu emocí.
Sociální demokraty tím zvedal ze židlí.

Bývalého kolegu ale hájili marně, ačkoli v tomto případě tvořili partu s T2020 a zelenými. Chyběl jim totiž hlas Jiřího Vaníčka (T2020), který se jednání zastupitelů nezúčastnil.
Emil Nývlt z ČSSD chápal Šedivého příval slov jako předvolební agitaci. Michaela Petrová ze SZ se sice zdržela hlasování, ale ráda by zase vyřešila stavbu autobusové zastávky na Horkách.

„Tu můžeme posunout,“ argumentovala Simona Žirovnická z ODS, která říká, že na tahu je Suchánek.
Byť již byl schválený záměr směny městského a Suchánkova pozemku, zastánci práva takový obchod neposvětili a faktickou výměnu tedy zablokovali.
Podporu všech členů zastupitelstva Suchánek získat nemůže. Někteří se totiž na jeho kauzu s nepovolenou stavbou nedívají jen optikou lidské shovívavosti, ale především zákona.
Suchánek navíc přidal další zásah do městského pozemku. Přes 200 tisíc vložil do obnovy účelové komunikace, která podle jeho názoru měla nahradit černou stavbou zatarasený přístup k dalším pozemkům ve Vlčím dolu. Jenže o tom nikde neinformoval, a tím ke svému prvnímu pochybení zasadil další.
„Na úpravu účelové cesty se nevydává ani ohlášení,“ brání se Suchánek.
Vedoucí táborského odboru dopravy Štěpánka Voráčková má ale jiný názor.
„Rozcházím se v něm asi i se stavebním úřadem, ale podle mne měl mít od majitele pozemku souhlas.“

Do 30. září má Suchánek doložit majetkoprávní urovnání. Tedy že od města zastavěný pozemek nějakým způsobem získal. Až pak mu může stavební úřad vydat dodatečné stavební povolení, a zastavit tak proces o odstranění stavby. Demoliční výměr proto zatím na stole neleží.
„Nikdo nechceme, aby dům celý zboural, je ale třeba najít pro obě strany přijatelné řešení. Míč je ale na straně pana Suchánka,“ dodala radní Simona Žirovnická.

Suchánek má v plánu svou stavbu zachránit. Ve stanoveném termínu doloží stavebnímu úřadu plán na úpravu objektu tak, aby nezabíral městský pozemek.

Kauza Suchánek - Suchánek postavil dům na Horkách, ale zabral i část městského pozemku. Již před volbami v roce 2006 byl vyzván, aby zastavil práce. Nestalo se. Od té doby se mu nepodařilo kauzu urovnat, byť navrhl, že své pozemky (koupil je v místě, kde chce Tábor na Horkách zastávku) smění za ten zabraný domem. To mu nakonec nevyšlo, protože navíc přidal druhou černou stavbu – cestu. Teď běží proces odstranění stavby domu. Do 30. 9. by měl doložit, že mu městský pozemek patří.