Nový projekt pro základní školy sestavila Střední zdravotnická škola v Táboře. „Do teď jsme první pomoc učili na mateřských školách, letos ji poprvé přednášíme také pro závěrečné ročníky základních škol," říká studentka třetího ročníku Monika Kolářová, která včera školu v Sezimově Ústí navštívila s dalšími osmi spolužačkami.

Děti si poslechly teoretickou část, složenou například z vědomostního testu nebo přednášky o zdravém životním stylu, a potom už viděly praktické ukázky.

Všichni si vyzkoušeli například masáž srdce, zábal do protišokového obalu, uvedení do stabilizované polohy nebo vázání při ortopedických úrazech a popáleninách. Nevolno se některým dělalo při pohledu na simulovaný střep v dlani budoucí sestřičky Evy Jircové. Žáci měli za úkol si s takovou situací poradit.

Znalosti mají ze zdravovědy

„Jsme s dětmi docela spokojení. Vědí hodně ze zdravovědy, kterou na škole mají. Něco si však musejí osvěžit, proto se kurz také dělá," hodnotí Monika Coldová. Přednášky jsou navíc spíše diskusní, takže děti mají možnost do nich vstupovat, čímž je víc baví. „Je to dobré, baví mě to. Zdravotní sestrou bych být nechtěla, jsem ale ráda, že jsem se dozvěděla nové věci. Například, že už není nutné dýchání z úst do úst a že stačí jen masáž srdce," říká Lucie Šrámková z Tábora, žákyně osmé třídy.

Studenti zdravotnické školy navštěvují základní školy z celého Táborska. Některé ředitele kontaktují, jiní si je ale už objednávají sami. Další vlnu zájmu očekávají na jaře.

David Peltán