Nejdřív se s ním můžete setkat u jeho stánku proti hotelu Palcát, a to od 16.30 do 17.30 hodin, poté přímo v hotelu, kde bude besedovat s veřejností od 18 do 20 hodin.