Investiční projekt města s rozpočtem 30 milionů korun se přiblížil své realizaci. Jak doplnil starosta Vít Rada, na každé stavbě se vyskytují nepředvídatelné změny. „I my jsme se s nimi potýkali, vyřešili jsme je dodatky ke smlouvě o dílo se zhotovitelem. Nicméně tyto změny nezpůsobily zvýšení původní vysoutěžené ceny,“ osvětlil Vít Rada.

MALÉ ZDRŽENÍ

Stavební práce postupují dle harmonogramu, s dokončením se podle smlouvy o dílo počítá 9. října. „Koronavirus stavbu nezdržel, ale potýkali jsme se s vysokou hladinou spodní vody, což vyvolalo změnu projektu a časový posun dokončení z srpna na říjen,“ vysvětlil.

Součástí budou tři nově vybudované autobusové zastávky, z toho jedna výstupní a na 55 parkovacích míst. Nechybí ani zajímavé sadové úpravy v duchu veselské tradice. „Realizována je výsadba stromů, výsadba keřů a ostatní úpravy zelených ploch jsou ještě v plánu,“ dodal starosta s tím, že pod svahem jsou podobně jako na náměstí TGM vysazeny okrasné sakury.

Stavba má podpořit sjednocení železniční a autobusové dopravy, přestupní terminál reflektuje stávající provozní vazby a doplňuje již realizované podzemní propojení železničního koridoru s příjezdovým prostorem pro autobusy o kryté nástupiště, čekárnu, veřejné hygienické zázemí a komerční prostor v podobě malého bistra.

ZKUŠEBNÍ PROVOZ

Nyní se dokončuje výstavba a zastřešení nástupiště. Po zhotovení bude následovat ještě asi měsíční zkušební provoz. „Tedy předčasné užívání zejména z důvodu měření hluku, ale i funkce informačního systému a zhruba koncem listopadu by mělo dojít ke kolaudaci,“ naznačil Vít Rada s tím, že uvedení do provozu by mohlo být slavnostního rázu.

S výstavbou, která byla rozdělena do dvou etap v loňském a letošním roce, pomůže dotace ve výši 21,5 milionu z Integrovaného regionálního operačního programu. Zbytek nákladů hradí město Veselí ze svého rozpočtu.