Soběslavští mohou být právem hrdí na své nové náměstí, jehož přestavba trvala deset let a stála 60 milionů korun. Při přehlídce stavebních realizací jižních Čech Presta za rok 2016–2018 bylo náměstí Republiky oceněno v kategorii Ostatní stavby – veřejná prostranství.

DOMINANTA NÁMĚSTÍ

Porota si všimla propracovaného vymezení jednotlivých zón náměstí a líbilo se jí, že doprava je nově vedena po kruhovém objezdu. Oprava také zdůraznila dominantu náměstí – kostel svatého Petra a Pavla. Právě nasvícení kostela dotvořilo skvělý dojem z povedeného projektu architekta Jaromíra Kročáka. „Ocenění nás velice potěšilo. Přiznám se, že jsem to moc nečekal. Je to vzpruha pro další práci,“ komentoval Jaromír Kročák.

Soutěž Presta jižní Čechy 2016–2018 je přehlídkou, kde se prezentují dokončené stavby v jižních Čechách v letech 2016–2018. Porota složená z 11 zástupců vyhlašovatelů tentokrát hodnotila a vybírala z celkového počtu 52 přihlášených staveb, které byly rozděleny do soutěžních kategorií: Občanské a průmyslové stavby - novostavby a rekonstrukce, Rodinné domy a bytové stavby, Vodohospodářské a ekologické stavby, Dopravní a ostatní inženýrské stavby - komunikace, mosty a lávky, Ostatní stavby – veřejná prostranství. Zdroj: Presta

Jeho původní představa, jak by náměstí mělo po rekonstrukci vypadat, byla zprvu trochu jiná. „Chtěli jsme se navrátit k historické podobě plochy, která bývala téměř celá vydlážděná,“ zmínil. V plánu tak měli zrušit trávníky. „Zde jsme ale při prvním veřejném projednávání tvrdě narazili. Nakonec jsem ale s odstupem let rád, že se projekt střetl s názorem lidí. Podle toho byl částečně pozměněn a trávníky na náměstí jsou,“ dodává Jaromír Kročák. Celý projekt byl podle něj náročný právě v tom, že jde o náměstí, a jako takové je hodně vidět a jeho revitalizace vyvolávala emoce.

Hlavním smyslem oprav podle něj bylo navrátit náměstí „pěšákům“. Dříve vozidla parkovala uprostřed náměstí. „Myslím, že to bylo jak nebezpečné, tak i špatné z hlediska provozu. Když jsme vymístili auta parkující ve středu, tak se pohled na kostel úplně změnil,“ dodal.

Jaromír Kročák je rád, že byl při přestavbě upřednostněn kámen před betonem. „Ze začátku se toto řešení zdálo být velmi drahé, naštěstí se nám i díky osvícenosti starosty Soběslavi Jindřichu Bláhovi podařilo prosadit kámen, který je nejen trvanlivější, ale také je do historického prostředí daleko vhodnější,“ vysvětlil architekt.

JEŠTĚ NENÍ ZCELA HOTOVO

V severní části náměstí ještě chybí vodní prvek. Kdo ho vytvoří, zatím není známo. Jaromír Kročák si představuje, že by se o něm mohlo rozhodnout například formou umělecké soutěže. „My jsme se do toho nepouštěli, mělo by to být umělecké dílo,“ uzavřel.

„Jsem ráda, že tu všude není jen beton, ale taky nějaká zeleň,“ pochvalovala si maminka na rodičovské dovolené Gabriela Potměšilová.

Soběslavské náměstí bylo slavnostně otevřeno 1. ledna tohoto roku. Opravy se protáhly na deset let také díky nálezu chlebové pece nebo kosterních pozůstatků u kostela. Zajímavostí je bronzová stuha, která je zapuštěna do země u mariánského sloupu a odkazuje na místní legendu o primátorovi Řehoři Smrčkovi. Jeho syn onemocněl morem. Primátor na radu stařeny nechal na náměstí postavit mariánský sloup se sochou Marie, ke které se chorý syn modlil. Modlitby byly vyslyšeny a nemocný se uzdravil.