Na řidiče čeká omezení do 15. prosince z důvody ražby tunelu na modernizaci IV. železničního koridoru.
Objízdná trasa ze Sudoměřic povede po silnici II/120 až po křižovatku s komunikací směrem na Sedlečko, poté přes Chotoviny a zpět na silnici 1/3.

Podle Krajského úřadu v Českých Budějovicích, který uzavírku povolil, nemá dojít ke zrušení ani přemístění zastávek osobní linkové dopravy. Při obsluze zastávek Chotoviny, Rzavá a Moraveč se budou autobusy před uzavřeným úsekem otáčet u výše zmíněné čerpací stanice.

Nesouhlas s touto akcí vyslovilo vedení obce Chotoviny a Nemyšl. Důvodem je ohrožení bezpečnosti chodců, především školních dětí, jelikož v Chotovinách nejsou dobudované chodníky ani přechody pro chodce.

Dalším argumentem proti je změna technologické výstavby. Podle původního projektu měl být totiž tunel ražen pod povrchem a provoz na silnici 1/3 by zůstal zachovaný. Nyní se přistoupilo k jiné metodě, při které se v otevřené jámě část tunelu vystaví a místo se poté zasype. Vše kvůli nestabilnímu podloží.

„K námitce změny technologie výstavby železničního tunelu sdělujeme, že z důvodu bezpečnosti bylo od řešení se zajištěním nadloží mikropilotovým deštníkem a tryskovou injektáží upuštěno a podchod silnice 1/3 bude zajištěný ražbou z povrchu v otevřené stavební jámě," sdělil za krajský úřad Jiří Klása.