Nové chodníky, přechod přes silnici a autobusová zastávka. To jsou tři projekty, které letos od radních dostaly zelenou.
Všechny tři investice směřují do příměstských částí Tábora: Všechova, Horek a Čekanic.

„Radní dostali seznam akcí, které by se v příměstských částech daly realizovat. Vybrali tři a odbor investic teď má připravit vše, aby se daly realizovat ještě v tomto roce,“ říká tajemník radnice Lubomír Šrámek.

Celkem v seznamu požadavků figuruje jedenáct projektů, jejichž souhrnná hodnota dosahuje dvaceti milionů. Radní se přiklonili ke třem méně náročným, které si dohromady vyžádají pět milionů. Ostatní musejí čekat.
„Rozhodli jsme se pro ty, které jsou akutní a které souvisí s dopravou a bezpečností dopravy. Hlavně přecházení dětí přes silnici při cestě do školy,“ zdůvodnil výběr starosta Jiří Fišer.

Nový přechod přes silnici se týká Horek. Lidé budou moci bezpečněji přejít přes Týnskou ulici.
„Je tady značný provoz. Přechod tak pomůže k větší bezpečnosti chodců,“ míní Ondřej Martínek. Na Horkách vznikne ještě nový chodník a ten dostanou také Všechovští. Čekanice zase autobusovou zastávku Na Vyhlídce.

Tábor má celkem 14 příměstských částí, pro něž existuje schválená koncepce Podpora příměstských částí. Jedním z jejích bodů je revitalizace těchto částí Tábora, která má významně zlepšit mobiliář i stav veřejných prostranství. V průběhu let by se do příměstských částí mělo z rozpočtu investovat více než 12 milionů korun.