Stavba před zemědělskou školou včas nezačala a včas ani neskončí. Navíc stavbaři žádají peníze navíc. Navýšení konečné sumy ale město odmítá.

Proměna náměstí: Práce začaly se zpožděním kvůli komplikaci s dodávkou betonu. Stavět se začalo v závěru června a firma měla 105 na ukončení.
Hlavní změna je již patrná: plocha bude z větší části betonová, u sochy rudoarmějce poroste studentský háj, proti němu tráva se stromy a květinami. Háj mladých stromků v levé části dostane moderní „lehátka" pro odpočinek a naváže na něj vodotrysk. Plochu navíc osvítí i LED diody ve spárách plochy a svíticí dlaždice. „Důvody pro posun termínu jsou zřejmě objektivní, ale prodražení odmítáme. Ovšem musíme se na všem dohodnout," říká za investora vedoucí odboru investic Karel Hotový s tím, že prodražení by se pohybovalo v řádech milionů korun. Firma Swietelsky zakázku vyhrála s nabídkou 14,8 milionu bez DPH. Jak Karel Hotový upřesnil, na stavbě je komplikovaný především betonový povrch, který je rozdělený do obrazců a bude z něj vycházet osvětlení.

Nevzhledný zelený plot kolem celého staveniště měl zmizet v polovině října. Na místě nakonec zůstane pravděpodobně o měsíc déle. „Jednáme s městem o posunutí ukončení stavby. Museli jsme počkat na ukončení archeologického průzkumu, pak bylo špatné počasí, každý déšť nás brzdil, a také jsme zjistili nevhodné podloží. Geolog proto musel navrhnout postup na jeho zlepšení, k čemuž byly potřebné laboratorní testy," vyjmenovává komplikace stavbyvedoucí Marek Volf.
Průběh stavby přinesl i odlišnosti od projektu, které znamenají již zmíněné zdražení akce. 

Změnu v postupu realizace si vyžádalo především vyztužení železobetonové desky u retenční nádrže v boční ulici před vstupem do botanické zahrady.

Archeologický průzkum podle Františka Jandy z Husitského muzea zabral jen nezbytně nutný čas.
„Nijak významně jsme stavbu nezdrželi. Je to vždy na domluvě," říká archeolog a kurátor sbírek. Potvrdil, že před zemědělskou školou našli několik historických nálezů.
„Jde o keramické střepy a narazili jsme i na zahloubený objekt. Maximálně jde o sedmnácté století, vápenná jáma pochází z devatenáctého a další nálezy jsou už z doby osídlení Nového Města," přiblížil František Janda zatím blíže nezpracované nálezy.

Stavební firma Swietelsky vyjednává s městem odsunutí dokončení stavby zhruba o jeden měsíc. Tedy na listopad.

Nová podoba náměstí TGM v Táboře.