Tématem diskusí je i nehodovost na křižovatce u základny hasičů. Podle odboru dopravy Jihočeského kraje je přeložka ještě ve zkušební době a na základě bezpečnostních inspekcí se dočká i konkrétních změn. Na problémový úsek v místě, kde se komunikace protíná se stezkou pro pěší a cyklostezkou, upozornil Deník Lukáš Z. z Měšic. „Vznikají tu k nebezpečné situace a ohroženy jsou hlavně děti. Lidé tudy chodí do centra, pouštět draky na louku, jezdí na kole či v zimě sáňkují,“ vysvětlil.

Při tragické nehodě kamionu zemřeli dva lidé.
Nebezpečné úseky silnic na Táborsku. Poradíme, kde si dávat pozor

Ačkoliv je v místě přetnutí stezky pro pěší a cyklisty stanovena nejvyšší povolená rychlost na 50km/h, řidiči ji podle něj nerespektují, přechod je na rizikovém místě, i protože se nachází v krajinném zlomu. „Upřímně se obávám o zdraví a životy svých blízkých, kteří zde každý den musí projít. Rád bych, aby se nemusely řešit následky případných neštěstí a aby se jim někdy i pomocí jednoduchých nástrojů podařilo předejít,“ dodal Lukáš Z.

Chtějí upravit vodorovné i svislé značení

I podle vedoucí odboru dopravy Jihočeského kraje Andrey Tetourové je místo pro přecházení na nově vybudované přeložce silnice II/137 ve směru od Měšic za mírným obloukem rizikové. „Má extravilánový charakter, je rovná, bez osvětlení, chodníků a podobně, i když se nachází ve městě. Je tu stanovena nejvyšší povolená rychlost padesát kilometrů v hodině, řidiči ji však z výše uvedeného důvodu nedodržují. Na to poukazoval i odbor dopravy Městského úřadu Tábor a Policie ČR,“ doplnila.

Nehody v křižovatce Vožická – Chýnovská od 1. října 2022 do 31. července 2023

Policie šetřila celkem 12 dopravních nehod.

Z toho 11 se stalo z důvodu porušení značky Dej přednost a jedna při odbočování vlevo

Dvě těžce zraněné osoby při dvou nehodách.

Deset lehkých zranění při sedmi nehodách.

Žádné úmrtí.

(Zdroj: https://nehody.cdv.cz/statistics.php?h=22vv)

V rámci zpracované Bezpečnostní inspekce společností Blahoprojekt ze září letošního roku bylo toto místo vyhodnoceno jako rizikové, a to střední závažnosti. „Je doporučeno provádět kontrolní měření policií, ale dle našeho názoru to nebude dostačující. Dalším opatřením je navržena úprava vodorovného dopravního značení, a to zákaz předjíždění v prostoru vrcholového oblouku před místem pro přecházení,“ dodala vedoucí odboru dopravy s tím, že jde o změnu značení z přerušované na plnou čáru. Další značka, která by zde měla po dohodě s policií přibýt ještě letos, je A12a, tedy výstražná dopravní značka „chodci".

„Bezpečnostní inspekce navrhuje s ohledem na uspořádání komunikace zvážit, zda za křižovatkou ve směru na Vožickou osadit svislou dopravní značnou B20a, povolená rychlost 70 nebo 60 km/h, a před vrcholovým obloukem opětovně snížit na 50 km/h včetně výše uvedených opatření. Donutilo by to řidiče přibrzdit před místem pro přecházení,“ míní Andrea Tetourová.

Obchvat Chýnova zatím provází smůla. V nehodovosti trhá rekordy.
VIDEO: Obchvat Chýnova zatím provází smůla. V nehodovosti trhá rekordy

Vzhledem k tomu, že v roce 2023 je doprava v Táboře v místě této komunikace a křižovatky značně ovlivněna stavbou mostu v Záluží a uzavírkou Jordánské hráze, bude muset být podle Tetourové bezpečnostní inspekce provedena ještě jednou, a to v první polovině roku 2024, až se provoz vrátí do normálu. „Následně bude bezpečnostní inspekce vyhodnocena k přijetí doporučených opatření,“ uvedla vedoucí krajského odboru dopravy.

Stavbu jako takovou povolil odbor dopravy Městského úřadu Tábor 30. března 2016, právní moc rozhodnutí nabylo 24. srpna následujícího roku. V současné době ještě není stavba zkolaudována, ve zkušebním provozu funguje do 31. ledna 2024. Kolaudaci má předcházet i měření hluku, posléze město Tábor převezme správu cyklostezky, lávku pro pěší, příjezdovou komunikaci k výrobním areálům i kanalizační sběrač vedoucí do Zavadilské ulice. 

Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ a Vožické bylo uvedeno do provozu 30. září loňského roku. Stavba přeložky Chýnovské a Vožické ulice včetně křižovatky v blízkosti stanice táborských profesionálních hasičů vyšla na 137,5 milionu. Většinu investice hradil právě Jihočeský kraj, město Tábor z toho zaplatilo 17 milionů.