Jeho předseda Václav Med s námi mluvil nejen o svém působení v klubu, ale také o tom, jak klub obohacuje životy vysloužilých vojáků.

Jak dlouho už patříte mezi členy klubu a jak se na jeho činnosti podílíte?

Krátce po odchodu do důchodu mne oslovil Jan Dvořák, tehdejší jednatel klubu, zda bych nevstoupil do jeho rady. Krátce na to jsem byl zvolen jejím členem. To bylo v roce 1999. O rok později jsem celých deset let zastával funkci místopředsedy a před šesti lety mě zvolili předsedou. Práci v klubu jsem věnoval skoro všechen svůj volný čas, ale myslím si, že jsem byl platným funkcionářem.

Nedávno jsme v Táborském deníku zveřejnili článek o výstavě výpěstků a květin i hub, kterou jste uspořádali v říjnu. Které další aktivity vojenští důchodci vyvíjejí?

Výstava se letos konala již potřinácté a skutečně se velmi povedla. Jsem moc rád, protože to je jediná výstava svého druhu v Táboře. Mimoto pořádáme i výstavu narcisů. Ta se konala v roce 2013 a 2014. Také připravujeme besedy s lidmi, od nichž se dozvídáme mnoho zajímavostí. Například nás již navštívili historici Karel Richter, Zoe Klusáková nebo Josef Proušl. Také například světově uznávaný kunsthistorik František Dvořák. Setkal se s námi i československý kosmonaut Vladimír Remek. Samozřejmě jezdíme i na výstavy, do zoologických nebo botanických zahrad a přírodních skanzenů. Rádi také organizujeme poznávací zájezdy do zahraničí, což navíc mnoha členům klubu umožňuje prohlédnout si místa, do nichž by se běžně nepodívali. Máme i řadu zájmových kroužků.

Čím víc se připravuje akcí, tím větší kus práce se za nimi skrývá a to jsme ještě nezmínili vaše zájmové kroužky.

Ano i ty máme. Vedle kroužku žen a zahrádkářů je to kroužek tenistů, výsadkářů a také kroužek karetní. Kroužek žen pořádá opět besedy, ale také vlastní výstavy sběratelství, háčkování, vyšívání nebo pletení. Zahrádkáři se věnují zajímavostem o výsadbě a údržbě stromů, nových odrůdách, ochraně proti škůdcům, pěstování ovoce a podobně. Tenisté potom každoročně pořádají dva turnaje ve čtyřhře o putovní pohár rady klubu. Kroužek výsadkářů zase sdružuje vojenské výsadkové veterány a je součástí celostátní organizace s vedením v Prostějově. Udržuje kontakty s veterány z různých částí naší republiky a zúčastňují se akcí ohledně výsadkové problematiky.

Většinou není všechno jen zalité sluncem, s jakými problémy se klub musí potýkat?

Důležitým faktorem v činnosti klubu je samozřejmě věk. Začínali jsme s průměrným věkem pětapadesát let, později šedesát až šedesát pět a nyní je průměrný věk lidí v klubu osmdesát let, což je trochu problém. Vysoký věk spolu s přibývajícími zdravotními problémy má velký vliv na práci klubu. Maximálně se snažíme přizpůsobovat těmto faktorům všechny aktivity a celkovou činnost. Jedině tak můžeme, i když v daleko omezenější míře, pokračovat v aktivitách, které rádi provozujeme.

Autor: Veronika Gigalová