Jeho život a peripetie spojené s nástupem komunistického režimu vzpomenul předseda Klubu historie letectví v Jindřichově Hradci Vladislav Burian. Sám původně na slavnostní akt přišel jako divák, ale nakonec v jeho vystoupení připomenul výjimečnou osobnost Jaroslava Taudyho. "Známe se od roku 1991 a musím říct, že se vždy jednalo o přátelství velice srdečné. Trochu se na něho zapomnělo. Pro Klub historie letectví ho objevil náš člen Vladimír Vondrka z Kardašovy Řečice, který se dozvěděl, že Jaroslav Taudy žije v Soběslavi. Začali jsme za ním jezdit. Vždycky to byla strašně krásná setkání, on se s námi pak účastnil i řady akcí klubu," uvedl.

Jaroslav Taudy se narodil 30. července 1909 v Soběslavi. "Byl to vynikající předválečný vojenský letec, dokonce byl členem akrobatické skupiny. Byl v nižší poddůstojnické hodnosti. V roce 1937 se ve skupině čtrnácti československých vojenských letců zúčastnil světového poháru v Curychu, kde bylo setkání a soutěž všech nejlepších pilotů Evropy," popisuje Vladislav Burian.

Když Němci obsadili pohraničí, tak ještě byl u nás v armádě a když obsadili zbytek republiky, tak po 15. březnu 1939 z armády odešel. "Respektive byl odejit. Pochopil, že v takto porobené vlasti nechce být a odešel do Polska, kam utekl ilegálně jako řada dalších. Ale neodjel lodí do Francie, zřejmě nechtěl vstoupit do cizinecké legie. Naopak se pak vydal s českým legionem na východ, byl zajat Rusy. Ale měl to štěstí, že byl krátce internován v Sovětském svazu a pak dostal možnost se dostat s dobrovolnou skupinou odborníků, především letců takzvanou jižní cestou do Francie, kde však do bojů nezasáhl. Až se dostal do Anglie. A protože byl opravdu vynikající pilot a instruktor, tak byl pověřený tím, aby učil létat ruské piloty," pokračuje Vladislav Burian.

Tím jeho účinkování v Anglii nekončí. V červenci 1944 se dostává k 68. britské stíhací peruti, k československé letce. "Tam létal od července 1944 až do do poloviny dubna 1945. Skončil tam v hodnosti kapitána," říká Vladislav Burian.

Když skončila válka vrátil se zpět do tehdejšího Československa a zůstal v armádě. "Po únoru 1948, kdy komunisté začali jít po krku všem vojákům ze západu, letce nevyjímaje, byl následně v roce 1950 opět odejit z armády. Pro něj jediné štěstí bylo, že neskončil zavřený někde v uranových dolech. Odstěhoval se do Hradce Králové, kde pracoval v civilním zaměstnání," vzpomenul smutná 50. léta Vladislav Burian a doplnil, že na stáří se vrátil do Soběslavi, kde 26. ledna 1999 zemřel.

V roce 1968 byl Jaroslav Taudy částečně rehabilitován a plné rehabilitace se dočkal v roce 1991.

Jaroslav Taudy byl jedním z mála českých nositelů vyznamenání AFC. Jedná se o Letecký kříž, který byl ve Spojeném království udělován důstojníkům.