Pracujete v současné době na nějakém objevu jeskyně?
My jako jeskyňáři pořád na něčem děláme, ale ne všechny akce jsou úspěšné. Mezi nejnovější objevy patří třeba prozkoumání zatopených částí, tak zvané Kaskády. Nové části našli i potápěči, ale ne všechny jsou již zdokumentované a zanesené do map, takže z jeskyňářského hlediska jakoby neexistují, přestože se objev týká třeba stovek metrů chodeb.

close František Krejča, speleolog zoom_in

Kdy jste tyto části prozkoumávali?
Pracovali jsme tam v roce 1993 a pak ještě o deset let později. Z prostoru jsme museli nejdříve vyčerpat vodu, takže jsme snížili hladinu podzemního toku asi o osm metrů a díky tomu se prostor stal na určitou dobu přístupný. Na této úrovni jsme ji udržovali několik dnů čerpadly. Když jsme měli hotový průzkum i dokumentaci, prostor jsme znovu zatopili, což je z hlediska ochrany přírody to nejlepší. Díky objevům, které se uskutečnily na začátku století, to znamená od roku 2000 do roku asi 2005, mohla být provedena i rekonstrukce jeskyně. A protože se nám podařilo najít pokračování některých chodeb, mohla být vyražena i nová výstupní štola na turistické trase. Objev byl důležitý třeba i z hlediska mineralogických výzkumů. Poznatky jsme dávali dohromady více než deset let a výsledkem jsou zajímavá zjištění, která svým významem přesahují rámec regionu.

Mohl byste být konkrétní?
V jeskyni se nachází minerál, který lze nalézt jen na dvou místech na světě, a to v Severní Americe a tady v Chýnovské jeskyni. Což je rarita. Lidé si ho v současné době mohou prohlédnout i na výstavě, kterou jsme vytvořili k 150. výročí objevení. Sice to jsou jen drobná fialová zrníčka v krabičce, ale je to unikát.

Jakou práci měli potápěči?
Potápěči se vydali do Spodního patra, i když název je trochu zavádějící. V současné době se jedná o 300 metrů chodeb, které sahají do hloubky 45 metrů pod hladinu vody, od povrchu je to pak necelých 80 metrů. Potápěčské průzkumy jsou ale velice složité. Jednak se pohybují ve velké hloubce a jednak tam dochází ke kalení vody.

Jak to tedy probíhá?
V podstatě jednorázovými akcemi. Sejde se potápěčská skupina a ještě záložní. Při takovém průzkumu se na zkoumané místo musí donést řada věcí, protože prostory jsou špatně přístupné a často se v nich musí plazit. Nejdříve se nastěhuje veškerý materiál a vybavení a teprve potom se potápěči na místě převléknou. Vše musí být v naprosté čistotě, protože jeskyní protéká pitná voda.

Opravdu? Takže ji pijí lidé
v Chýnově?
V roce 1962 bylo prokázané, že voda, která je v jeskyni, vytéká do Rutického pramene, což je asi jeden a půl kilometru od systému jeskyně. Zajímavé na tom je, že Rutický pramen napájí chýnovský vodovod. To znamená, že téměř celý Chýnov má vodu z jeskyně. V podstatě co se do jeskyně dostane, a cokoliv by se stalo, to se potom projeví na kvalitě vody v Chýnově. Samotný vodovod pochází ze 16. století a vytvářel ho Jakub Krčín z Jelčan. Když tenkrát rod Malovců, který tehdy vlastnil Chýnov, zakládal pivovar, tak pro něj potřebovali vodu. No a nechali si ji stáhnout právě z Rutického pramene. Zajímavé je, že otevřená stoka, kterou vytvořil právě Jakub Krčín, fungovala až do roku 1897. Teprve potom přišlo na řadu potrubí a další modernizace. Dá se ale říct, že tento systém vodovodů stále pro Chýnov funguje.

Kolik měří trasa určená pro návštěvníky?
Projdou si přibližně 260 metrů. Možná se to zdá jako krátká vzdálenost, ale ve skutečnosti je zde obrovské převýšení. V některých místech je trasa fyzicky náročná a někteří se tak mohou potýkat s problémy. Přibližně v roce 2006 jsme právě při rekonstrukci vybudovali nový výstup. Dosáhli jsme tím jednu velmi důležitou změnu, a to, že už se nám návštěvnický okruh v jeskyni nekříží. To znamená, že výpravy, které vchází do jeskyně, se už nepotkají s jinou skupinou. Předtím to bylo občas chaotické.

Myslíte, že máte jeskyni prozkoumanou celou?
O žádné jeskyni nikdy nemůžete říct, že je úplně prozkoumaná, protože nevíte, co se nachází dál. Když se podíváme na mapu Chýnovské jeskyně, tak vidíme přibližně 1,5 kilometru chodeb. Z jeskyně k Rutickému vývěru je to ještě 1,5 kilometru a zde všude musí být spoustu neobjevených prostor, kterými voda protéká. My známe jen velice krátký úsek celého systému. Navíc není zdaleka prozkoumána ani přítoková větev. Takže konkrétní číslo, kolik metrů či kilometrů má celá jeskyně, říct ani nemůžeme.

Výborně se tu daří netopýrům, jaké druhy tu žijí?
V podstatě tady máme společenstvo netopýrů, které je dnes tvořeno 10 druhy. Nejdůležitějším z nich je netopýr řasnatý. Chýnovská jeskyně je vlastně největším zimovištěm tohoto druhu netopýra v republice. A pro nás to znamená, že v zimě, tedy od konce listopadu do první poloviny března, musíme udržovat v jeskyni klid.

Naštěstí skalníkovi upadlo kladívko

• Vchod do jeskyně byl objeven v malém selském lomu na jižním svahu Pacovy hory. V létě roku 1863 pracoval v lomu skalník Vojtěch Rytíř. Nechtěně upustil kladivo, které zapadlo do rozsedliny ve skále. Aby nástroj našel, musel se do pukliny protáhnout. Poté zjistil, že úzká štěrbina se mění v širokou chodbu a pokračuje do hloubky. Zda lamač ztracené kladivo našel, se již zprávy nezmiňují. Jisté však je, že objevil vchod do jeskyně.
• Do jeskyně jako první sestoupil Jan Strnad (dozorce nad vápnem), skalníci Josef Janů a Jan Švehla. Antonín Frič a Jan Krejčí s inženýrem Wettem jeskyni již několik dnů po objevu zaměřili a vytvořili první mapu podzemních prostor.
Od roku 1865 začal v jeskyni pracovat rolník z Dolních Hořic Josef Rothbauer. Díky němu se v roce 1868 podívali do jeskyně první návštěvníci. 

Expozice ukáže i model jeskyně s vodou

close Model Chýnovské jeskyně zoom_in

• U příležitosti oslav 150. výročí objevení Chýnovské jeskyně mají návštěvníci možnost v době hlavní turistické sezony (červenec a srpen) prohlédnout si expozici v prostorách jeskyně.
• Mohou se zde seznámit s historií objevů, výzkumů, zpřístupňování a také částečně nahlédnout do zákulisí jeskyně.
• Expozice umožní navštívit nepřístupné prostory a prohlédnout si i některé unikátní materiály ze sbírek Správy Chýnovské jeskyně. Zájemci zde uvidí i velké krápníky nalezené při těžbě vápence v chýnovských lomech, jedinečné minerály z Chýnovské jeskyně i model jeskyně s tekoucí vodou.
• Výstava je volně přístupná v provozní době jeskyně, tedy od úterý do neděle, od 9 do 17 hodin.

Co víte o Chýnovské jeskyni?

close Michal Prokopec, Hradec Králové zoom_in Michal Prokopec
Hradec Králové
Je to evropský unikát a uvnitř nejsou krápníky. A také si pamatuji, že to byla první zpřístupněná jeskyně u nás. Jsou to informace, které jsem si před výletem našel na internetových stránkách jeskyně, a tohle mi uvízlo v paměti.
close Martina Nováková, Lišov zoom_in Martina 
Nováková
Lišov
V jižních Čechách je to jediný systém přístupných jeskyní a teď to bude 150 let od doby, kdy byla objevena. V Chýnovské jeskyni jsme byli už dříve a teď jsme vyrazili i s dětmi, když mají prázdniny.


close Věra Kalousová,Litoměřice zoom_in Věra 
Kalousová
Litoměřice

Na internetu jsem četla, že byla odkrytá před více než sto lety a že dříve se vůbec nevědělo, že něco podobného tady je. Myslím, že tomu pomohla náhoda, že nějakému průzkumníkovi spadlo do díry kladívko a tím se zjistilo, že je tu jeskyně.


close Ivanka Balounová, Soběslav zoom_in Ivanka Balounová 
Soběslav

Moc si toho o Chýnovské jeskyni nepamatuji, a to jsem tu byla několikrát. Vím jen, že v ní nejsou krápníky a že teď to bude 150 let od objevení, ale víc si opravdu nevzpomenu.

Program oslav

• 13. 7. Den Chýnovské jeskyně od 9 hodin
prohlídky, soutěže o ceny pro děti i dospělé, ukázky speleologických a lanových technik, živá hudba; výstava Naši netopýři a 150 let Chýnovské jeskyně, od 20 hodin série oživených nočních prohlídek v dobových kostýmech, hrané scény na motivy událostí z historie objevů a výzkumů.
• 16. 7.– 21. 7. prohlídky nepřístupných částí, od 17.15 hodin
Speciální prohlídky dalších prostor Chýnovské jeskyně, které nejsou běžně přístupné.
• 26. 7. koncert skupiny Nezmaři, od 19.30 hodin
jako bonus je připravena i prohlídka jeskyně.
• 27. 9. koncert Jaroslava Svěceného v Chýnovské jeskyni, od 19 a 20. 30 hodin
• 12. 10. seminář 150 let Chýnovské jeskyně od 13 hodin v Kulturním domě v Chýnově.

Informace a objednávky na uvedené akce na tel. 381 299 034