Zároveň také pokládají na návodní stranu hráze těsnící jíl, který poté zasypou a zhutní kamenným záhozem tak, aby bylo dosaženo zpevnění hráze. Stále se také pracuje na odtěžování sedimentu, aby mohlo v druhé polovině října dojít k napuštění vody k napájení sádek. Jak jsme již informovali, všechny náklaďáky od Jordánu mají nyní jezdit přes sjezd a nájezd u Chotovin a vyhnout se tak Družstevní ulici v Čekanicích.