S nápadem, jak zachránit chatu na vrcholu Libína u Prachatic, přichází Robert Zeman, zastupitel města Prachatice a hlavně místní patriot. Jedná proto s majitelem společnosti Chata Libín Oasa, s. r. o. René Odermannem a nabízí lidem v Prachaticích možnost společně chatu na Libíně koupit. Robertu Zemanovi se totiž vůbec nelíbí skutečnost, že chata Libín je delší dobu prázdná, nevyužívaná. „Myslím si, že pro nás všechny obyvatele Prachatic i okolí je v mnoha ohledech strategicky důležitá, aby žila, nabízela služby, lákala návštěvníky,“ tvrdí.

Prodejní cena pro Prachatické je 9 milionů korun. „Pan Odermann mi dal na zorganizování společného odkupu chaty termín do konce listopadu. Zároveň mi oznámil, že má vážného zájemce na koupi za cenu o zhruba milion vyšší,“ zmínil Robert Zeman. Prakticky to znamená, že Prachatičáci se mohou na koupi chaty Libín složit. „Připojte se, kupme společně chatu Libín. Následně ji pronajmeme k provozování vhodnému nájemci,“ vyzývá Robert Zeman Prachatičáky s tím, že každý, kdo vloží minimálně desetitisícový podíl, bude spoluvlastníkem. On sám prý nemá žádné ambice řídit, rozhodovat. „To přenechám kompetentnějším spoluvlastníkům, ale stanu se prvním spoluinvestorem s výší vkladu 100 000 korun,“ ujistil organizátor odkupu chaty Libín.

Z informací, které Robert Zeman má, vyplývá, že pokud by chata přišla do rukou zájemce, už by nebyla přístupná veřejnosti. A to dopustit nechce. „Každý z nás, kdo vloží vklad, se stane spolumajitelem stávající společnosti Chata Libín Oasa, s.r.o., jenž je výlučným vlastníkem chaty a okolních objektů, dle výše svého vkladu. Bude moci rozhodovat, ale i jen vlastnit kousek chaty na Libíně jako investici do nemovitosti, kterou může kdykoliv prodat, nejprve ostatním spoluvlastníkům, v případě jejich nezájmu, komukoliv jinému,“ vysvětluje Robert Zeman.

V případě zájmu o další informace, Robert Zeman vyzývá zájemce, aby ho kontaktovali na telefonním čísle 602 931 196 či na e-mailu robert.zeman@centrum.cz. Možnost kontaktu je také na síti Facebook, na profilu Robert Zeman. „V případě vážného zájmu o spoluinvestování, napište výši podílu a kontaktní informace na mail: robert.zeman@centrum.cz. Váš zájem bude ode mě potvrzen a jako potvrzení také zveřejněn v seznamu,“ popsal postup. Seznam bude veřejně přístupný zde: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tYQgo6uE6B8G7m1OJMbIDQoBBXsh5dbw9CFlzuHbpCU/edit?usp=sharing

Robert Zeman má zároveň návrh, jak postupovat při koupi i vedení společnosti, jejímiž vlastníky budou všichni ti, kdo vloží podíl tak, aby se dosáhlo na cenu devíti milionů korun.

Do posledního září by tak Robert Zeman chtěl mít jasno, zda vůbec spolu s lidmi z Prachatic dosáhnou na oněch 9 mil. Kč:

- Základní vklad do společnosti musí být alespoň kupní cena, tzn. 9 mil. Kč

- Minimální vklad každého spoluvlastníka je stanoven na 10 tisíc Kč s tím, že horní hranice není neomezena.

- Závazný zájem včetně zveřejnění pořadí podle principu, kdo dříve přijde, vyjádří zájem, stává se společníkem.

- Může jít o fyzickou osobu - občany města. Nebo právnické osoby - firmy z Prachatic, Prachaticka i odjinud. Samosprávu - město Prachatice či okolní obce.

- Složení podílů po 30. Září ve lhůtě 14 dnů na účet advokáta nebo transparentní účet zřízený přípravným výborem, který vznikne z budoucích společníků.

Vznikne společenská smlouva a právní souvislosti:

- Za účelem koupě nemovitosti.

- Provozování formou pronájmu třetí osobě, to může být i někdo ze společníků.

- Společenská smlouva princip nabídky podílu všem ostatním společníkům. S možností elektronické dražby v případě prodeje; v případě nezájmu ze strany stávajících společníků až následně třetím osobám.

- O prodeji nemovitosti musí rozhodnout Valná hromada společnosti tří pětinovou většinou ze všech hlasů.

- Zřízení dozorčí rady dle uvážení společníků.

- Jmenování jednatele.

- Odměna jednatele.

- Likvidace společnosti.

Pro samotné provozování chaty bude po založení společnosti potřeba:

- Po koupi, respektive v rámci procesu ustanovení společnosti již hledat provozovatele, za podmínek, které motivují zahájení již na zimu s minimálním nájmem na rozjezd a dalšími podmínkami dle dohody společníků.

- Provozovatel připraví do půl roku plán činnosti s tím, že bude odsouhlasen Valnou hromadou společnosti včetně měřitelných ukazatelů.

- Jednatel společnosti bude moci kontrolovat stav nemovitosti a další stanovené podmínky pronájmu.