DEN MELANOMU. V čekárně táborské kožní lékařky Moniky Hnojnové bylo včera plno. Desítky pacientů využily možnost bezplatného vyšetření kůže v rámci Evropského dne melanomu. Navzdory závažnosti onemocnění se na Táborsku k akci připojila jediná dermatoložka. Každoročně se jí
tento den podaří díky bezplatným kontrolám mateřských znamének zachytit minimálně jeden melanom.