Základní škola ve Školní ulici má za sebou projektový den na téma „Jak se žilo ve středověku“. Včerejší dopoledne se před školou proháněl kočár se šlechtou i měšťany, po chodbách bylo vidět rytíře, jeptišky, mnichy, dámy i řemeslníky. Středověké úbory slušely jak všem žákům od šesté do deváté třídy, tak všem vyučujícím.
„Každá třída měla určité kostýmové téma například husity, šlechtu, církevní hodnostáře, měšťany, významné osobnosti, řemeslníky, venkovany a podobně,“ vysvětluje zástupkyně ředitele Milena Borková
Projektů škola pořádá zhruba pět až šest ročně a snaží se tímto způsobem oživit výuku, aby žáci pouze neseděli ve svých lavicích.
„Tento projektový den už je na naší škole pátý v řadě, dříve jsme tímto způsobem zpracovali například téma Vánoc, dravých ptáků, Den Země a dnešní jsme nazvali „Jak se žilo ve středověku“. Cílem tohoto projektu je nabídnou dětem jinou formu práce, nejenom sedět v lavicích, ale naučit vyhledávat informace, aby zapojily své výtvarné dovednosti, své schopnosti literární a komunikační,“ vysvětlila hlavní koordinátorka projektu a učitelka dějepisu Olga Kejvalová a dodává, že důležitá je též schopnost pracovat ve skupinách a prodat dál to, co při své činnosti děti objevily.
Akčního dne se zúčastnili i žáci prvního stupně. Sice nejsou převlečeni do kostýmů, ale zhlédli ve školní tělocvičně program o králi Václavu IV., prezentaci starších žáků a povozili se v kočáře.
Žáci den, kdy nemusí sedět v lavicích, jednoznačně vítají.
Pamatuji i zeměpisný projektový den, určité je to užitečné pro získání nových informací, máme to mnohem raději než normální výuku,“ Tereza Haškovcová, která přestavuje roli rytíře a ještě dodává, že součástí přípravy bylo opatřit si kostým, který má zapůjčený z kulturního domu.
„Je to zábava a něco se i naučíme,“ ocenila netradiční den žákyně deváté třídy Radka Kubišová.¨
„Informace o středověku si zopakujeme , více se nám zažijí, lépe si je budeme pamatovat než při normální výuce, určitě je to záživnější,“ potvrdila žákyně deváté třídy Denisa Loprajzová a dodává, že nejraději má dobu vlády Karla IV..
Po skončení programů v tělocvičně a prezentací, se žáci věnovali další dvě hodiny práci v tvůrčích středověkých dílnách, které byly rozesety po celé škole.
Do projektu se s chutí zapojil i místní školník , který si připravil kovářskou dílnu. Kovářské řemeslo je pro něj hlavně koníček. Tradici v rodině nemá, začal s tím sám.
„Líbí se mi práce se železem, vůně kovářského uhlí. Děti si budou zkoušet základní tvary, ohýbání a podobně,“ svěřil se školník Zdeněk Bárta.
V dílně u perníků jsou vidět nejen dívky, ale i chlapci.
„K paní učitelce Smržové chodím na vaření, baví mě to, proto jsem si dnes vybral perníkářskou dílnu,“ uvedl žák sedmé třídy Lukáš Hána.
„Děti mají připravené perníčky, které si už většina z nich dělala při zájmovém předmětu vaření a nyní je budou zdobit,“ naznačila vyučující praktických činností Milena Smržová.
Ke středověkému umění patřila i keramika, nesměla tedy chybět keramická dílna.
„Do keramického kroužku nechodím, ale chtěla jsem si zkusit hrnčířský kruh, jak funguje tvorba na kruhu,“ uvedla žákyně osmé třídy Marcela Jarošová.
Přestože hlavní náplň školního keramického kroužku není práce s hrnčířským kruhem, byla to jedna z věcí, která děti láká.
„V kroužku máme dvě skupiny po patnácti dětech, hlavně se věnujeme výrobě kachlů a plastik. Kruh je trochu okrajová záležitost, protože se to děti teprve učí. Důležité je také to, že skladba dětí se skupině je různorodá, od malých dětí až do osmé třídy, takže se tomu musíme trochu přizpůsobit. Starší děti dělají věci složitější, mladší dělají věci jednodušší, děti se ale v pohodě snášejí a pomáhají si,“ vysvětlila vychovatelka a vedoucí keramického kroužku Dáša Půlpytlová.
Kromě dílny kovářské, perníkářské a hrnčířské včera ve škole pracovala dílna erbovních znamení, vitráží, malířů, bylinkářů, šperkařů a kovorytců.
Do dílen se žáci mohli zapsat dle svého přání, aby si mohli vyzkoušet, co je zajímá, co jim je blízké.
V dílně písařů žáci drží brka , opatrně smáčí do inkoustu a tvoří tahy do předem narýsovaných linek.
Mincíři tvoří z hliníku kovové repliky mincí nejen podle návrhu z časopisu Pastelka, který se středoveku věnuje, ale zbývá jim hodně chuti k zapojení vlastní fantazie.