Už během soudního procesu bylo z tváře chalupářky Milady Pavlíčkové patrné, že cítí právo a tedy i vítězství na své straně. Rozhodně se nemínila bez boje smířit s tím, že by po 50 letech měla v Dobronicích u Bechyně přijít o podstatnou část zahrady u chalupy a věnovat ji obci.

Soudkyně Lenka Pávková se při svém rozhodování musela opírat o občanský zákoník z roku 1964, zhruba v té době si totiž rodina nemovitost ve vesnici pořídila. Z jejích úst pak zaznělo tolik očekávané sdělení: majitelé nemovitosti se ke spornému pozemku chovali po celá léta jako k vlastnímu, nikdo jejich vlastnictví nezpochybnil, a tím je podle ní dostatečně prokázáno právo na užívání i právo na vlastnictví věci.

Rozsudek ale není pravomocný a žalovaná obec se proti němu může odvolat.

„Jsme rádi, že to takto dopadlo, že vyhrála spravedlnost. S tou zahradou bychom přišli i o septik a vzrostlé stromy, které by určitě někdo porazil," vyjádřila se pětaosmdesátiletá majitelka domu.

Důsledky digitalizaceKdyž se staré katastrální mapy převáděly do digitální podoby, přišlo se na spousty nesrovnalostí, jejichž narovnání teď často řeší soudy.
Milada Pavlíčková nabízela odkup pozemku, obec ho ale potřebuje ke směně.

Ačkoli jako žalobce dodala letitou, ale důležitou listinu od notáře, která potvrzuje, že k užívání pozemku skutečně uzavřeli dohodu, nastala v soudní síni chvíle nejistoty.

„Předložili jsme rozhodnutí a nyní i dohodu práva na užívání pozemku, který majitelé získali na základě tehdy platných zákonů a jen nevědomky zaplotili sporný pozemek. Ale zvelebovali ho a nikdo za ty roky jejich dobrou víru nezpochybnil," shrnul obhájce Milady Pavlíčkové, František Švadlena. I protistrana ale měla své argumenty.

Přišla se zpochybněním svědků žalující strany, kteří v případu vypovídali. „Nejsou to rodáci, ani místní, ale do obce občas přijedou. Potvrdili jen to, že paní Pavlíčkovou znají a že vědí o plotu na parcele. Naši svědci ale potvrdili, že oplotili pozemek obecní, a tedy pozemek, který jim nepatří. Proto podle nás nejednali v dobré víře," nesouhlasila s tvrzením protivníka obhájkyně obce Dana Růžičková s tím, že museli vědět, že tvar oplocovaného pozemku neodpovídá zákresu v katastru. „Dle nás si uvědomili, že kolem domu mají malý pozemek, tak požádali obec, aby si mohli oplotit větší. Nyní prokázali jen právo užívání, nikoli dobrou víru," tvrdila Dana Růžičková, jež vyzvala soudkyni, aby věc posoudila a žalobu v plném rozsahu zrušila. Dobrou víru zpochybňoval i starosta obce Jiří Kodad.

„Kdyby ji měli, tak by nežádali o odkup pozemku a nenabízeli by za něj vyšší cenu," domníval se.

V soudní síni pak nastalo hrobové ticho. Lenka Pávková si od obhájců četla předložené závěrečné argumenty a jednání i na krátkou pauzu přerušila. Až rozsudek Miladu Pavlíčkovou zbavil pochybností. I když jim digitalizace pozemek ukrojila, vracet ho nemusejí. Alespoň prozatím, obec si ponechala lhůtu na odvolání.

Digitalizace majitelům půdu rozdělila na tři části. Pokud nebude mít soud s obcí pokračování, všechny uhájili.