Prvního stupně povodňové aktivity dosáhla Nežárka už 8. srpna ráno. Týž den následovalo vyhlášení II. a III. stupně pohotovosti po celém Táborsku i na Lužnici, protože voda stále stoupala. Při druhé vlně od pondělí 12. srpna se voda rozlévala už z koryt a přetékala i z pískoven. Hejtman toho dne vyhlásil kvůli situaci po celém území kraje stav nebezpečí, ten trval až do konce srpna. V úterý 13. srpna byla zahájena příprava na evakuaci vybraných lokalit ve Veselí nad Lužnicí.

Evakuace a další hrozby

Evakuováno bylo 192 lidí zasažených povodní, stěhovali je především vojáci a dočasný azyl našli v domově mládeže na Blatském sídlišti, na faře, či u příbuzných a známých. Na vylidněné území dohlíželi policisté, vodáci a záchranáři. O stravu se starala školní jídelna.

Přečtěte si příběhy Jihočechů, kteří před velkou vodou utíkali, a u fotek zavzpomínejte, jak ničivé povodně v roce 2002 zpustošily náš kraj.
• ze 6. na 7. srpna spadlo např. v Pohorské vsi 278 mm srážek
• 8. srpna voda z Malše, Vltavy a menších toků zaplavila jihočeská města
• 9. srpna přestalo pršet, první vlna opadla
• 11. srpna znovu začalo silně pršet a 12. srpna přišla druhá, mnohem silnější vlna… Více k tématu ZDE.

Vyklizeno muselo být i území kolem čerpací stanice, kde hrozila přinejmenším kontaminace vody pohonnými látkami, v horším případě i výbuch. Profesionální hasiči tu museli všechny nádrže s naftou a benzinem odčerpat a zaplavit vodou.

Co jsme psali o povodních v pátek 9. srpna 2002.
Zoufalství, hrůza, obavy i smrt. Jižní Čechy sevřela stoletá povodeň

Evakuace pokračovaly i další dny, zaplavena byla i hlavní silnice. Z náměstí TGM na nádraží jezdila kyvadlově armádní těžká technika, která převážela lidi z místních částí, protože voda podemlela i železniční trať. Zaplaveny byly oba centrální mosty, evakuováni museli být i klienti domu s pečovatelskou službou.

Zdroj: Youtube

Jedna z osmi obětí povodní v kraji zahynula při odklízení škod v lokalitě. Šlo o hasiče, který zemřel na selhání srdce, když pomáhal v oblasti poškozené záplavami právě ve Veselí nad Lužnicí.

Nežárka dosáhla během kulminace ve Veselí výšky 5,5 metru a průtoku 220 m3/s, na Lužnici v Bechyni meteorologové pak naměřili 16. srpna 6,4 metru a průtok 666 m3/s. Zatopeno bylo na 40 procent zástavby, 430 objektů (380 k bydlení), 600 garáží a desítky zahradních domků, škody vyšplhaly na téměř miliardu korun, evakuováno bylo 1600 osob. Mnozí z nich se nesměli vrátit domů i dva týdny. Veselí nad Lužnicí zažilo povodně i několikrát poté v roce 2006, 2009, 2010, 2013. Oblast má velkou nevýhodu v tom, že se nachází na rovině, téměř na soutoku dvou řek a Bechyňského potoka, voda na místě pak dlouho stojí a odtéká velmi pomalu, dlouho v domech stojí, a narušuje tím statiku. 

Značné škody

Jak informoval současný starosta Veselí nad Lužnicí Vít Rada, povodně před 20 lety zasáhly velkou část města. "Napáchaly značné škody, jak na majetku města, tak i našich občanů. Řada obytných domů musela být kvůli následkům zaplavení a porušení statiky zbourána a nově vystavěna a některá jen přestavěna. V roce 2006 se situace v menším rozsahu zopakovala," shrnul.

Vybudovali řadu opatření

V současné době je město dle jeho vyjádření chráněno proti povodním několika způsoby. "Na řece Nežárce a za soutokem s Lužnicí bylo rozšířeno koryto řeky (berma), aby případná velká voda mohla z našeho města rychleji odtéct. Kolem obou řek byly vybudovány protipovodňové zdi a valy, které město ochrání proti padesátileté vodě.

Zdroj: Deník/ RedakcePřes počáteční nezvyk občanů, že kolem řeky jsou ochranné zdi a valy, se postupně stávají nezbytnou součástí života ve městě. Řada opatření se zrealizovala také na kanalizačním řadu, který v době povodní zaplavoval některé části města, aniž by došlo k „vybřežení“ řeky," vysvětlil starosta.

Povodně na Budějovicku v roce 2002.
Povodně by dnes nenapáchaly takové škody. Živel ale úplně zastavit nejde

Taktéž byl zpracován digitální povodňový plán a lokální výstražný systém. "Ten nám určuje jednotlivé kroky, které bychom měli činit v případě ohrožení a průběžně nás informuje, například o stavech hladiny Bechyňského potoka, který pro naše město představuje riziko rychlé povodně," dodal Rada.

"Závěrem nezbývá nic jiného než si přát, aby se povodně našemu městu Veselí nad Lužnicí vyhýbaly a voda vždy řekami pouze protékala a zdržovala se jen v užitečném množství," dodal starosta.

Povodeň 2002 letecky v Plané nad Lužnicí.
Povodně by dnes nenapáchaly takové škody. Živel však nelze zcela zastavit