Trnem v oku mnoha řidičů se stala údajná nová parkovací místa v Bezručově ulici. I do redakce volal anonym, jak je možné, že se tam staví zeď bez stavebního povolení a že tam vznikne i větší prostor pro stání vozidel.

Vedoucí táborského stavebního úřadu Jitka Doležalová skutečně potvrdila, že právě v těchto dnech bylo zahájeno řízení o dodatečném stavebním povolení. „Zeď zde již v minulosti stála, ale v souvislosti s výstavbou kanalizačního sběrače došlo na její rekonstrukci. Je sice o něco větší než původní, ale to je z důvodu bezpečnosti, aby svah nesjel dolů,“ uvedla Jitka Doležalová.

„Stavební povolení na opěrnou zeď přímo se stavebním úřadem jsme řešili, a to již v březnu loňského roku. Tehdy na ni byla zpracována dokumentace pro stavební povolení a začala se projednávat. V době, kdy byly práce na vlastní stavbě kanalizace a vodovodu už zahájeny,“ vysvětlil situaci ředitel Vodárenské společnosti Táborsko Milan Míka. V průběhu povolovacího řízení se vyskytly některé komplikace a ty celou věc zdržely. Především připomínky památkářů, které se sice netýkaly technických parametrů, zato jim vadilo pohledové a estetické hledisko.

„Tím pádem jsme stáli před problémem, zda zastavit stavbu, kdy je v obydlené ulici vyhrabaný hluboký a široký výkop, nebo zajistit obnovu opěrné zdi. I s odstupem času si myslím, že byla zvolena správná varianta,“ míní ředitel VST Míka.

Už před zahájením stavby tady zeď existovala. Byla výrazně nižší než úroveň vozovky v ulici a než současná zeď. A protože se nacházela více méně zarostlá v křoví, nebyla běžným pohledem téměř vidět. Původní zeď z kamenného zdiva byla staticky narušena a hrozil i možný sesuv. „Novou zdí nevznikla žádná další parkovací místa. Prostor nad zdí zůstal zachován v původním stavu, tedy byl zatravněn,“ dodal Milan Míka.

ALENA ŘEZÁČOVÁ