Nejdéle sloužícím kronikářem Mezné, obce na Soběslavsku, je Vladimír Leška. Ač dnes žije v Soběslavi, rozhodně si první veřejnou výstavu kroniky své rodné obce ujít nenechá. Ta začíná slavnostním zahájením ve 13.30 hodin zítra a potrvá ještě v pondělí.

Kroniku Mezné začal psát Vladimír Leška v roce 1971. a takto začíná jeho zápis na straně 125:
„Po úmrtí kronikáře a tajemníka MNV jsem byl pověřen radou MNV dále vést tuto památnou knihu. Budu se snažit s velkou pečlivostí do této kroniky zaznamenávat veškeré dění a události naší malé obce, jako to činili moji předchůdci. Dopisuji rok 1971…“

Přijal jste nabídku psát obecní kroniku. Co vás k tomu vedlo?
V sedmdesátých letech fungovaly národní výbory, já byl členem výboru. V té době psala kroniku paní Lukášová, bohužel zemřela. Předseda MNV mi řekl, ať si místo ní někoho seženu. Nikoho jsem nesehnal, tak jsem se do toho musel pustit sám.

Zažil jste někdy v souvislosti s psaním kroniky nějaké nepříjemnosti, problémy? Mluvil vám někdo do toho, co a jak máte uvést?
Ne. Nikdo mi do psaní nemluvil, ani nenařizoval co mám psát. A co je psáno, to je dáno. V kronice se škrtat nesmí. Zapisoval jsem nejdůležitější události v obci, tak dva tři listy za rok. Samozřejmě jsme zápisy psal ručně, žádný počítač. Prostě co se v obci událo, kulturní a sportovní akce, nebo zajímavosti, kolik bylo v obci včelstev, kolik se střelilo zajíců.

Žijete nyní v Soběslavi, jaký vztah máte k Mezné?
Narodil jsem se tam a řadu let jsem tam bydlel. Do města jsem šli s manželkou až na stáří. Chalupa pro nás byla moc veliká a musí se pořád kolem ní něco dělat. Tak jsem ji prodali a nechali si tam akorát zahradu. Máme tam včely a slepice, tak že tam stejně pravidelně jezdíme.

Kdo po vás převzal kroniku a kdy to bylo?
V roce 2003 po mně převzala kroniku paní Věra Hájíčková právě kvůli tomu, že jsem se odstěhoval do Soběslavi. Ta ji tuším psala asi tři roky a po ní to převzal dnešní místostarosta Mezné Jan Kolář. Ten ji opravdu vede moc dobře. I když to není rodák, je to výborný chlap, který pro obec udělal velký kus práce.

Vzpomínáte na nějakou příhodu, která se vám do kroniky psala lehkým perem?
Třeba divadelní soubor. Tehdy byl součástí Osvětové besedy a hráli jsme snad každý rok nějaké představení. S hrou Výměnkář jsme dokonce vyhráli okresní a krajskou soutěž. a dostali jsme se až na národní přehlídku vesnických a zemědělských divadelních souborů do Vysokého nad Jizerou. To bylo takové plodné období mého života. Byla tam skvělá parta, zažili jsme mnoho legrace. A dodnes se zajímám o to, co se píše i v současné kronice v Mezné.

Obec poprvé představí zítra a v pondělí kroniku veřejně, včetně té sportovní, kterou dnes stejně jako obecní vede Jan Kolář. Na co byste rád návštěvníky pozval?
Hlavně tam budou veškeré fotografie, které jsem za těch dvaatřicet let pořídil. Pan Kolář dal všechny fotografie do alb a všechny je popsal. Šel za tím opravdu důsledně, takže bude zřejmé, kdo na fotkách je a jaké události kronikáři zachytili. U toho rozhodně chybět nebudu, protože je to má srdeční záležitost.

ALENA ŘEZÁČOVÁ