Dle obžaloby v důsledku jejich hlasování na zastupitelstvu 24. listopadu 2005 město bez právního důvodu převzalo soukromý závazek fyzických osob. Z rozpočtu města pak bylo na obhajobu uvedených čerpáno celkem 282 942 Kč.
Pět z obžalovaných a bývalý starosta Mikeš jsou dále viněni z toho, že jako členové rady města obdobně schválili 12. prosince 2005 při výkonu působnosti jediného společníka Českokrumlovské〜ho rozvojového fondu, spol. s r. o., aby společnost převzala náklady na zastupování jednatele fondu Miroslava Reitingera, obviněného z poškozování cizích práv v souvislosti s projektem rekreačního centra U Trojice.
Soud〜kyně Okresního soudu v Č. Budějovicích včera vyslýchala obžalované, z nichž se k jednání omluvil František Mikeš. Většina využila práva a nevypovídala. Ostatní shodně řekli, že jim šlo o podporu lidí, kteří pracovali ve prospěch města, „nikoho neokradli a neošidili“. Kdyby prý byli odsouzeni, měli „z logiky věci“ peníze vrátit do rozpočtu města, zaznělo. Milan Marko přednesl rozklad, v němž obvinění označil za „mstu státního zastupitelství a policie za aktivní odpor zastupitelů proti svévolnému stíhání představitelů města“.
Dovolával se práva zastupitelstva nakládat s majetkem města. Podporou starostů sledovali i „odblokování“ tehdy prý stíháním statutáře pozastavené možnosti města podávat projekty s čerpáním dotací z EU. Jejich obžaloba za to, jak hlasovali, pak může být ostatními zastupiteli v ČR vnímána jako hrozba, že mohou být popotahováni za to, že rozhodli podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Brojil proti nebezpečí „přezkoumávání politických rozhodnutí“ posuzováním jejich účelnosti, prospěšnosti atd. orgány policie či státního zastupitelství.
Robin Schinko, náměstek hejtmana, v přípravném řízení uvedl, že hlasování o převzetí nákladů vnímal jako politickou deklaraci, vyjádření zájmu města na tom, aby jeho představitelé nebyli omezováni při výkonu funkcí.
Hlavní líčení pokračuje.