Táborský úřad práce od září posílí o dva nové pracovníky. Jejich úkolem nebude sedět v kanceláři, ale křižovat terén a hledat novou práci pro nezaměstnané lidi. Jejich partnery budou personalisté zdejších firem.

Vytvářet nová pracovní místa. To by mělo být dědictví Rusnokovy vlády. Na jih Čech posílá 14 nových úředníků, do celé republiky sedm set.

„Jsem si vědom, že veřejnost jakákoliv navýšení počtu úředníků vnímá velmi citlivě, je ale korektní připomenout, že před dvěma lety náš úřad v rámci sociální reformy musel patnáct lidí propustit, zatímco agendy nám výrazně přibylo," přijímá rozhodnutí dnes už vlády v demisi ředitel úřadu práce Pavel Kaczor.

Není na místě velký optimismus, že nezaměstnanost rázem spadne na nulu, ale lidé bez práce vítají každou pomoc. „Možná je to cesta, jak pomoci. Často se mi stalo, že jsem poslala do firmy životopis a nikdo se mi neozval. Snad to bude krok správným směrem," doufá Silvie Šafáriková z Tábora, která sháněním zaměstnání strávila již téměř celý rok. Zatím neúspěšně.

Denně stojí u desky úřadu práce s nabídkou volných míst hloučky lidí. Veselé čtení to nebývá. K těm, co dávají alespoň naději, patří Kovosvit.

„Osvědčilo se nám, že úřad reaguje na naše požadavky. Uskuteční pro nás nábor potencionálních uchazečů na nabízená místa a my je pak pozveme k nám a pozice blíže představíme," naznačila praxi Iva Ruskovská z tiskového oddělení Kovosvitu.

Zkušenosti nabírají ze stáží

Tábor - Stáže pomáhají najít absolventům první zaměstnání. V Táboře se jich otevřelo již 27

Není žádným tajemstvím, že největší problémy s uplatněním mají absolventi, tedy mladí lidé čerstvě po střední či vysoké škole.

Hlavním důvodem, proč často končí na úřadech práce, je nedostatek praxe. O zlepšení situace se snaží dvouletý projekt Fondu dalšího vzdělávání, příspěvkové organizace ministerstva práce a sociálních věcí, nazvaný Stáže ve firmách – vzdělávání praxí. Ten si dal za úkol zprostředkovat stáž pěti tisícům lidem znevýhodněným na trhu práce a zakotvit systém stáží do české legislativy.

V Jihočeském kraji se dosud uskutečnilo celkem 168 stáží a do projektu je zaregistrováno 221 poskytovatelů a 1263 zájemců. Konkrétně na Táborsku se otevřelo 27 stáží a k 1. září začnou další dvě. Celkem čtrnáct jich už bylo ukončeno. Možnost stáží dává lidem v regionu devět firem.

V rámci celé republiky získalo u zapojených podniků zaměstnání již 281 lidí. Zkušenosti ze stáže si může připsat do životopisu třiadvacetiletá Diana Bálková z Tábora.

„Dva měsíce jsem pracovala jako asistentka jednatele. Kromě důležité administrativy jsem měla na starosti i péči o klienty," shrnula studentka dálkového studia Vysoké školy evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích. O stáži se dozvěděla od své spolužačky. Protože se ale chtěla aktivně zapojit do zaměstnání, ihned hledala bližší informace na internetu.

„S výsledkem praxe jsem maximálně spokojená. Kromě potřebných zkušeností jsem se naučila i samostatnosti," říká Diana Bálková, která předtím zaměstnání marně sháněla přibližně tři čtvrtě roku.

V Táboře se do sítě poskytovatelů stáží zapojila například Incomia, která se mimo jiné zabývá poradenstvím v oblastech pojišťovnictví.
S projektem je spojena od dubna letošního roku, kdy první dvě stážistky nastoupily na pozici asistentky obchodního ředitele, další tři dívky pak vykonávaly administrativní činnost.

„Do projektu jsme se zapojili, protože v nich vidíme jednu z možností, jak lze zvýšit uplatnitelnost pracujících na trhu a pomoci firmám vybrat vhodné zaměstnance pro dané pracovní pozice," vysvětlil Stanislav Jíra, obchodní ředitel a jednatel společnosti.

Zaškolí zaměstnance

Poznamenal, že si tak mohli prověřit, případně zaškolit a vychovat nové zaměstnance. „Dvěma stážistkám jsme nabídli prozatím možnost uplatnění na základě uzavřené dohody o provedení práce s tím, že pokud se osvědčí, budeme uvažovat o jejich přijetí na plný pracovní úvazek," dodal Stanislav Jíra.

Věří, že dovednosti i nově nabyté teoretické znalosti stážisté využijí při hledání budoucího zaměstnání nebo je alespoň obohatí pro práci na stávající pozici.

Stáže ve firmách

• Projekt je určen absolventům škol, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám po i na rodičovské dovolené nebo zájemcům o další vzdělávání
• Stáže trvají od 1 do 6 měsíců, přičemž je stážistům hrazeno stravné, případně cestovné a ubytování
• Dle pravidel operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost stážisté nemají nárok na mzdu. Sociální dávky jim však během stáže stále přísluší
• Stáže jsou nabízeny v oblasti ekonomiky, marketingu a reklamy přes počítačové programování až po strojírenství, stavebnictví i automobilový průmysl
• Firma získává možnost zaučit a vychovat si stážistu a po skončení stanovené doby s ním může uzavřít pracovní poměr
• Po úspěšném absolvování stáže získá její účastník certifikát Europass – doklad o stáži, sloužící jako doklad o získaných odborných dovednostech

• Pro stážisty je velkou výhodou, že jim je přidělen mentor, který dohlíží na plnění zadaných úkolů a zajišťuje také odbornou konzultaci
• Stáž mohou absolvovat i osoby zdravotně znevýhodněné a zdravotně postižené, registrace do systému je pro všechny zájemce bezplatná a nezávazná
• Projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí běží do června 2012 a je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ze stáního rozpočtu

Jde o aktivní kontakt s firmami

Tábor – Ředitel táborského úřadu práce Pavel Kaczor odpovídal na otázky, které se týkají nejen úkolů dvou nových zaměstnanců úřadu.

Jaká bude pracovní náplň posily táborského úřadu?
Především aktivní kontakt se zaměstnavateli v regionu, to znamená firmami, živnostníky i obcemi. Cílem je, aby tento úzký kontakt a vzájemné předávání informací vyústil v tvorbu nových míst především pro uchazeče v evidenci úřadu práce. U těch je výhoda, že jejich nástup do zaměstnání mnohdy můžeme podpořit různými dotacemi. O tom spousta zaměstnavatelů neví. Tato místa pak ve většině případů nejsou rušena ani po skončení dotovaného období. Podobné služby úřadu práce běžně fungují například v Rakousku nebo Německu.

Jak tedy konkrétně budou pomáhat lidem bez práce?
Ideálním stavem bude i to, když bude úřad práce znát v předstihu personální potřeby určité firmy. Pokud například náš terénní zaměstnanec zjistí, že firma bude za čtvrt roku potřebovat deset svářečů, jsme schopni mu je v mezičase připravit -rekvalifikovat, a spojit tak příjemné s užitečným. Na trhu práce je řada příležitostí a šancí právě o aktivní komunikaci. Na tu nebyl doposud čas ani kapacity . Právě to chceme zlepšit.

V čem se bude nová pomoc nezaměstnaným lišit od stávající?
Aktuálně máme všechny kapacity směrovány na sociální podporu nezaměstnaných, která je pro nás ze zákona povinná. Nejúčinnější a pro stát dlouhodobě nejlevnější pomocí je ale nalezení nové pracovní příležitosti pro nezaměstnaného. Doposud jsme v tomto směru spoléhali jenom na místa, která nám firmy samy nahlásily, a to není od ledna loňského roku povinné. Cílem je aktivně vyhledávat další pracovní příležitosti, které se k nám za normálních okolností nedostanou. Právě to je ten zásadní nový prvek osvědčený právě v Rakousku či Německu.

Jaká je v současné době na Táborsku nezaměstnanost?
Aktuálně sedm procent, což představuje 4912 lidí v naší evidenci. Jde bohužel o historicky nejvyšší červencový počet uchazečů. Pro srovnání třeba v červenci 2008 to bylo pouhých 2398 lidí, což není ani polovina současného stavu. Dlouhodobě horší uplatnění mají obecně administrativní posty, zatímco tradiční řemesla a technické profese se uplatňují podstatně lépe.