„Na pozici velitele 15. ženijního pluku jsem před třemi roky nastupoval s několika předsevzetími. Díky vám a vašim velitelům se podařilo vykonat velký kus práce,“ zhodnotil svoje působení u pluku Lustyk. Ve svém projevu poukázal na hlavní cíl jeho úsilí, tedy zatraktivnění posádky Bechyně. To se mu podařilo např. rekonstrukcí ubytoven nebo místních komunikací a parkovišť, modernizací sociálního zařízení či opravou objektu číslo 145, který byl původně určen k odprodeji. Na druhou stranu poukázal i na to, že v posádce stále chybí park techniky, myčka vozidel nebo nová čerpací stanice pohonných hmot.

Hlavním hostem slavnostního nástupu byl zástupce velitele pozemních sil brigádní generál Ladislav Jung, který do svých rukou převzal od odcházejícího velitele a následně i předal bojový prapor novému veliteli 15. ženijního pluku Jiřímu Tršovi.

„Jmenování do funkce velitele 15. ženijního pluku je pro mě vyvrcholením mé vojenské odborné kariéry, výzvou a zároveň velkým závazkem, který přijímám s úctou, respektem, hrdostí, ale zároveň s důvěrou,“ konstatoval plukovník Tršo. Jak sám zmínil ve svém vystoupení, u ženistů v posádce Bechyně působí už od samého začátku, tedy od roku 2003. V průběhu jeho vojenské kariéry prošel v rámci brigády a následně pak pluku funkcemi velitele záchranného a ženijního praporu, náčelníka štábu ženijní brigády a nakonec zástupce velitele ženijního pluku. Jak poznamenal generál Jung, plukovník Tršo je na základě svých zkušeností a znalostí velitelem na svém místě.

V současné době čeká nového velitele nelehký úkol. V rámci právě probíhající reorganizace se od nového roku změní celá struktura pluku včetně vytvoření nového 152. ženijního praporu. Plukovník Tršo má ale už teď jasné cíle:“ Opouštíme systém nastavený v minulosti a vytváříme nový, který bude lépe vystihovat požadavky NATO, kladené na všeobecnou a bojovou ženijní podporu. V nové organizační struktuře bude 15. ženijní pluk plně kompatibilní se ženijními jednotkami ostatních členských států NATO.“

Na závěr slavnostního nástupu plukovník Lustyk nastoupil do přistaveného mostního automobilu, který ho za pozdravu všech přítomných odvezl z nástupiště a symbolicky tak ukončil jeho vojenskou kariéru.

Zuzana Králová