Když se baron Jan Nádherný po revoluci dostal k rodinnému majetku zdejšímu zámku, v němž škola desítky let fungovala, bylo jasné, že třídy tady končí. Dětem hrozilo, že pokud obec nenajde náhradní řešení, druhý stupeň zruší a ony budou muset dojíždět jinam. Poprvé Chotovinští o dotaci na novou školu požádali v roce 1994, stát se ale nechal prosit až do závěru roku 2001, kdy konečně potřebné peníze našel. To už ale musela škola v červnu roku 2000 zámek opustit a děti se učily v provizoriu v kulturním domě. Když už pak měly Chotoviny 40,3 milionu od státu v hrsti, spustily na začátku roku 2002 stavbu. Nejdříve začali rekonstrukcí budovy pro první stupeň, k níž nově budovaný objekt připojily. Do nové školy děti vstoupily 8. září 2003, stavba trvala zhruba 10 měsíců.

O způsobu řešení se dlouze diskutovalo i s rodiči a občany. Na jedno takové setkání přišel současný starosta a tehdejší ředitel školy Zdeněk Turek s projektem přestavby obecního úřadu, do něhož by děti nastěhovaly. Úředníci by pak pracovali ve stavebních buňkách. Oponentní projekt představil starosta František Zrzavecký ten viděl řešení v přizpůsobení kulturního domu, neboť odmítal dvě provizoria: pro úředníky i děti. Jeden z rodičů Robin Francl z Řevnova zase navrhl zrušení II. stupně. Ostatní rodiče potleskem podpořili jen návrhy, které počítaly se zachováním celého devítiletého cyklu vzdělávání. To vše se odehrávalo v době, kdy obec ještě neměla státní dotaci.

Za chotovinskou školu se pral i poslanec Vlastimil Tlustý z ODS, který byl v roce 2001 předsedou rozpočtového výboru. V Táboře slíbil, že se přimluví u ministra školství Eduarda Zemana, který na podobné případy disponoval dvěma miliardami korun.