Jejím cílem je usnadnění orientace v náročném prostředí pouček, práv, nároků a výkladů. Druhá poradna se zabývá novým občanským zákoníkem, u jehož tvorby stál i táborský právník František Korbel. Zákoník zahrnuje všechny oblasti běžného života, od narození člověka až po jeho smrt.Své dotazy do poraden zasílejte na adresu: redakce.taborsky@denik.cznebo reporter.taborsky@denik.cz.Do předmětu napište heslo PORADNA.

Ptejte se úřadu práce

Dotaz: Před rokem jsem byl čtyři měsíce evidovaný na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a pobíral sníženou podporu v nezaměstnanosti (výpověď přišla z mé strany). Nyní mám v nové práci odpracovaných 12 měsíců, ale chci ji změnit. Měl bych nárok na podporu a v jaké výší? Kolik měsíců musím mít odpracovaných, abych ji získal?

Odpověď: Obecně vzniká nárok na podporu uchazeči, který v předchozích dvou letech před zaevidováním na úřadu práce odpracoval alespoň 12 měsíců v zaměstnání, ze kterého řádně odváděl sociální pojištění. V tomto případě by tedy žadateli nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniknout měl.

Výše podpory se řídí výší průměrného měsíčního čistého výdělku v posledním ukončeném zaměstnání – konkrétně v prvních dvou měsících evidence to je 65 procent této částky, další dva měsíce 50 procent této částky a zbytek podpůrčí doby (tj. doby pobírání podpory) je to 45 procent.

Jinak doba vyplácení podpory se liší v závislosti na věku uchazeče. Do 50 let věku je to pět měsíců, pro věkovou kategorii 50 – 55 let činí osm měsíců a nad 55 let věku je to jedenáct měsíců.

Odpovídal: ředitel táborského úřadu práce Pavel Kaczor