Ptejte se úřadu práce

Dotaz: Mé nesvéprávné dceři byly navýšeny body v I. stupni invalidního důchodu, a to ze 35 bodů na 45 bodů. Lékař mi řekl, že to nemá vliv na výši jejího invalidního důchodu.

Odpověď: Váš posudkový lékař měl bohužel pravdu. Pokud se nezmění stupeň přiznaného invalidního důchodu (procentní míra poklesu pracovní schopnosti vaší dcery se nezvedne alespoň na 50 %), nezmění se ani jeho výše. Takto je to s jednotlivými stupni invalidních důchodů:
Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla:
• nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně,
• nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně,
• nejméně o 70 %, jde o invaliditu třetího stupně.

Pokud s rozhodnutím ČSSZ nesouhlasíte, můžete proti němu podat do 30 dnů ode dne jeho oznámení písemné námitky. Námitky se podávají přímo u ČSSZ nebo okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) dle místa vašeho trvalého bydliště.
V případě neúspěšného námitkového řízení je možno do dvou měsíců ode dne oznámení rozhodnutí o námitkách podat u místně příslušného krajského soudu správní žalobu.

Další možností je pak podat novou žádost o zvýšení stupně invalidního důchodu u OSSZ dle místa bydliště či ČSSZ.

Poradna Františka Korbela

Dotaz: Slyšel jsem, že nový občanský zákoník sjednocuje pozemky se stavbami na nich. Co přesně se stane s mou chatou, kterou mám na svém pozemku? A co se stane s bytovým domem, v němž vlastním byt, který stojí na pozemku obce? Mám něco dělat?

Odpověď: Nemusíte dělat vůbec nic, k těmto změnám dojde automaticky od 1. ledna přímo podle přechodných ustanovení nového občanského zákoníku. Napravuje se tím stav, který vznikl po roce 1950 v důsledku kolektivizace a znárodňování půdy a který dnes přináší velké obtíže. Pokud má stavba jiného vlastníka než pozemek pod ní, je to zdroj trvalých problémů. Ale ani zákon je nemůže vyřešit hned.

Pokud je vlastník pozemku stejný s vlastníkem stavby na něm, což je váš případ u chaty, chata přestane být 
1. ledna samostatnou věcí a stane se součástí pozemku, podobně jako jsou jeho součástí stromy, studny a další věci, které z něj nelze bez poškození oddělit. Vy budete nadále vlastníkem pozemku, který se zhodnotí o vaši chatu. Pokud byste stavěl na svém pozemku v budoucnu ještě další budovy, budou rovnou zhodnocovat pozemek a stávat se jeho součástí.

Pokud je však vlastník pozemku odlišný od vlastníka či spoluvlastníků stavby, což je váš případ u bytového domu, nestane se nic.
Občanský zákoník nemůže ani jednoho vyvlastnit a může pouze pomoci postupnému odstraňování těchto případů. Toho dosahuje tím, že oběma zřizuje zákonné předkupní právo.