Jedna poradna se věnuje okruhu nezaměstnanosti a sociálních dávek. Jejím cílem je usnadnění orientace v náročném prostředí pouček, práv, nároků a výkladů. Druhá poradna se zabývá novým občanským zákoníkem, u jehož tvorby stál i táborský právník František Korbel. Zákoník zahrnuje všechny oblasti běžného života, od narození člověka až po jeho smrt.Své dotazy do poraden zasílejte na adresu: redakce.taborsky@denik.cznebo reporter.taborsky@denik.cz.Do předmětu napište heslo PORADNA.

Poradna Františka Korbela

Dotaz čtenáře:  Před několika týdny jsem projížděl v autě jednou obcí, když mi znenadání pod kola skočil vlčák. Nemohl jsem nic dělat, do psa jsem narazil a s autem jsem skončil v příkopu. Ukázalo se, že pes patřil pánovi, který poblíž bydlí. Majitel psa ale říká, že ho měl uvázaného za vysokým plotem a nechápe, jak se pes dostal na silnici. Mám od majitele psa nárok na náhradu škody? Nebo dokonce on na mě, když zvíře již není věc?

Odpověď: Nový občanský zákoník upravuje otázku náhrady škody daleko komplexněji, než tomu bylo doposud, a najdeme v něm řešení i vaší situace.

Obecně se dá říct, že škodu, kterou způsobilo domácí zvíře, je povinen nahradit jeho vlastník. Kdyby bylo v době způsobení škody zvíře v péči někoho jiného než vlastníka, měl by povinnost ji nahradit jak on, tak osoba, jíž bylo zvíře svěřeno (například ten, kdo psa venčil a neuhlídal). Pro vás je důležité, že vlastník se nemůže z povinnosti nahradit škodu z žádného důvodu vyvázat. Pokud tedy vaši nehodu skutečně způsobil cizí pes, je jeho vlastník povinen nahradit vám jak škodu, která vznikla na vašem vozidle, tak případnou vaši nemajetkovou újmu na zdraví.

Odlišná by byla situace, kdyby škodu nezpůsobilo prosté domácí zvíře, ale takové zvíře, které slouží svému vlastníku k obživě nebo jako pomocník pro osobu se zdravotním postižením. V takovém případě by se vlastník zvířete zprostil povinnosti nahradit škodu, pokud by prokázal, že vynaložil veškerou potřebnou pečlivost k tomu, aby ke škodě nedošlo (například že psa řádně zajistil). V konkrétních případech by se pak posuzovalo, jaká preventivní opatření byla přiměřená.

Opačným směrem odpovídá ten, kdo zavinil poranění zvířete. Nově bude hradit náklady léčení nejen do výše tržní ceny zvířete, ale až do výše, kterou by uhradil rozumný chovatel v postavení poškozeného. To ale není váš případ, neboť vy jste poranění psa nezavinil.