Jedna poradna se věnuje okruhu nezaměstnanosti a sociálních dávek. Jejím cílem je usnadnění orientace v náročném prostředí pouček, práv, nároků a výkladů. Druhá poradna se zabývá novým občanským zákoníkem, u jehož tvorby stál i táborský právník František Korbel. Zákoník zahrnuje všechny oblasti běžného života, od narození člověka až po jeho smrt.Své dotazy do poraden zasílejte na adresu: redakce.taborsky@denik.cznebo reporter.taborsky@denik.cz.Do předmětu napište heslo PORADNA.

Ptejte se úřadu práce

Dotaz: Slyšel jsem, že zaměstnancům bude zaměstnavatel vyplácet při pracovní neschopnosti náhradu mzdy kratší dobu. Co se změní?

Odpověď: Od nového roku budou zaměstnavatelé zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným, vyplácet náhradu mzdy za období prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti namísto dosavadních 21 dnů.

Zaměstnanec, který bude uznán práce neschopným nebo mu bude nařízena karanténa až v roce 2014:
• bude mít nárok na nemocenské od okresní správy sociálního zabezpečení již od 15. dne trvání pracovní neschopnosti či karantény;
• v období prvních 14 dnů bude mít nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele;
• nadále platí, že zaměstnavatel poskytuje náhradu mzdy za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny, a že za první tři pracovní dny (nejvýše však za 24 odpracovaných hodin) náhrada mzdy nenáleží. Při karanténě náleží náhrada mzdy od prvního pracovního dne.