Jejím cílem je usnadnění orientace v náročném prostředí pouček, práv, nároků a výkladů. Druhá poradna se zabývá novým občanským zákoníkem, u jehož tvorby stál i táborský právník František Korbel. Zákoník zahrnuje všechny oblasti běžného života, od narození člověka až po jeho smrt.Své dotazy do poraden zasílejte na adresu: redakce.taborsky@denik.cznebo reporter.taborsky@denik.cz.Do předmětu napište heslo PORADNA.

Ptejte se úřadu práce

Dotaz: Jaký počet lidí se zdravotním postižením hledá
v současné době zaměstnání?

Odpověď: V České republice žije zhruba jeden milion lidí se zdravotním postižením (OZP). Na konci října jich hledalo práci 61 286, tedy 11 procent z celkového počtu uchazečů o zaměstnání.

Úřad práce může na chráněné pracovní místo poskytnout zaměstnavateli příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů. Žádost mohou firma nebo OSVČ podat nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne, kdy místo zřídili a obsadili. Roční výše příspěvku činí nejvýše 48 tis. Kč.

Kateřina Beránková, mluvčí ÚP ČR

Poradna Františka Korbela

Dotaz: Rád bych sepsal závěť a chtěl bych znát možnosti, které mi nový občanský zákoník nabízí. Jsem vdovec a mám děti ve věku 10 a 12 let. Rád bych odkázal většinu jim, až dospějí, a něco i mé matce a pár obrazů muzeu, kde pracuji.

Odpověď:
Dnešní občanský zákoník vám toho nabízí velmi málo a vlastně nic z toho, co byste si přál, není možné. Nezletilé děti jsou nepominutelnými dědici, kteří mají dnes nárok na 100 procentní díl. Takže celé dědictví připadne hned po vaší smrti jim, ať chcete, nebo ne. Leda byste je vydědil, což zjevně nechcete.

Nový občanský zákoník vám nabídne celou řadu možností, jak naložit se svým majetkem pro případ smrti. Jejich společným znakem je to, že posilují vaši svobodu jako vlastníka, jak o svém majetku rozhodnout. Povinný díl nezletilých potomků se sníží ze 100 na 75 procent, zletilých potomků z 50 na 25 procent. O zbytku vašeho majetku budete moci volně rozhodnout a odkázat jej komu chcete, aniž byste musel vaše děti vydědit.

Nově budete moci využít nejen závěť, ale i dědickou smlouvu (což je výhodnější kvůli jistotě, že se na dědictví všichni dohodnete a nebude možné jej jednostranně měnit dalšími závěťmi) nebo odkaz jednotlivé věci (ten je výhodnější pro nabyvatele, tzv. odkazovníka, neboť se nemusí účastnit dědického řízení a nepřecházejí na něj dluhy).

Nabytí dědictví nebo jeho části budete moci odložit určitým časem (např. až děti dospějí do určitého věku) nebo určitou podmínkou (např. pokud dostudují školu). Do té doby budete moci určit správce pozůstalosti, který o ni bude pečovat a zajistí, aby Vaše vůle byla splněna.

Odpovídal: advokát František Korbel